معرفی کتاب 100 مساله در فیزیک کلاسیک


اين كتاب شامل 100 سوال حل شده در فيزيك كلاسيك است كه از بخشي به نام چالشهايی در فيزيك از مجله ي انجمن معلمان فيزيك آمريكا، متناسب100 مساله فیزیک کلاسیک - انتشارات فاطمی با برنامه ي درسي فيزيك دبيرستان هاي ایران گزينش و ترجمه شده است. اين مسائل مباحث مكانيك، الكتريسيته و مغناطيس، اپتيك و ترموديناميك را در بر مي گيرد. مسائل اين مجموعه از غناي ويژه اي برخوردار است و در حل آن ها علاوه بر محاسبات رياضي بر خلاقيت و دانش فيزيك تكيه مي شود. مسائل چالشهايی در فيزيك در هر شماره از مجله به نوبت از سوي معلمان و كارشناسان ورزيده فيزيك طرح، و پاسخ آنها از طرف خوانندگان مجله از سراسر دنيا پيشنهاد ميشود. ويراستاران مجله از ميان پاسخهای رسيده بهترينها را اتخاب ميكنند. بنابراين رويكرد خلاقانه در طرح سؤال ها و انتخاب بهترين پاسخ ها از ويژگي های بارز اين مجموعه است كه پيوسته حفظ ميشود.

مترجم: آمنه آهنگری / ویرایش: محمدعلی جعفری ناشر: فاطمی
نوبت چاپ: اول / 1390 تعداد صفحه: 156 / وزیری
قیمت: 4000 تومان  

 


کلمات کلیدی:

100 مساله در فیزیک کلاسیک معرفی کتاب کتابهای المپیاد المپیاد فیزیک انتشارات فاطمی آیریسک منابع المپیاد منابع فیزیک


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط