زمان برگزاری مرحله دوم المپیادهای علمی و ادبی 1393


در مرحله‌ی اول المپیادهای علمی و ادبی سال 1392، حدود 9000 دانش‌پژوه از میان 154000 زمان برگزاری مرحله‌ی دوم المپیاد 1393شرکت‌کننده پذیرفته شدند و هم‌اکنون خود را برای شرکت در مرحله‌ی دوم المپیادهای علمی و ادبی که در اردیبهشت ماه 1393 برگزار می‌شود، آماده می‌کنند. تاریخ دقیق برگزاری این مرحله در ادامه‌ی مطلب آمده است. در زیر نکات مورد نیاز این آزمون را مشاهده می‌کنید:

  • مرحله‌ی دوم المپیادهای علمی و ادبی برخلاف مرحله‌ی اول، سوالات تشریحی را نیز در بر می‌گیرد.
  • کلیه‌ی المپیادها به جز ریاضی و کامپیوتر در یک نوبت برگزار می‌شوند.
  • المپیادهای کامپیوتر و ریاضی در دو نوبت (دو روز) برگزار می‌شوند.
  • منابع المپیاد ادبی در اینجا نوشته شده است.
  • منابع و توضیحات المپیاد کامپیوتر در اینجا نوشته شده است.

 

زمان برگزاری آزمون‌های مرحله‌ی دوم المپیادهای علمی و ادبی در ارديبهشت‌ماه 93

المپياد دوره روز تاريخ ساعت شروع
فيزيک بيست و هفتمین سه‌شنبه 93/2/9 08:30
زيست‌شناسی هفدهمین سه‌شنبه 93/2/9 08:30
کامپيوتر - روز اول بيست و چهارمین سه‌شنبه 93/2/9 14:00
کامپيوتر - روز دوم بيست و چهارمین چهارشنبه 93/2/10 08:30
شيمی بيست و چهارمین چهارشنبه 93/2/10 14:00
رياضي - روز اول سي و دومین پنج‌شنبه 93/2/11 08:30
نجوم و اخترفيزيک دهمین پنج‌شنبه 93/2/11 14:00
رياضی - روز دوم سي و دومین جمعه 93/2/12 08:30
ادبی بيست و هفتمین جمعه 93/2/12 14:00


 

کلمات کلیدی:

مرحله دوم المپیاد بخشنامه المپیاد اخبار المپیاد آیریسک باشگاه دانش پژوهان جوان المپیادهای علمی ایران زمان برگزاری المپیاد


اشتراک گذاری:

آخرین مطالب مرتبط