پرداخت آزاد و اقساط

این فرم برای واریز مبلغ آزاد و پرداخت اقساط شهریه‌ی دوره‌های آیریسک است.

برای پرداخت آنلاین، مشخصات خواسته شده و مبلغ مورد نظر را به دقت وارد کنید، سپس دکمه‌ی پرداخت را بزنید و در صفحه‌ی بانک کار را نهایی کنید 🙂

 

 

loading