برنامه کلاس‌های مرحله دوم المپیاد ادبی، ریاضی، زیست

برنامه کلاس‌های مرحله دوم المپیاد ادبی، ریاضی، زیست


برنامه‌ی المپیاد ادبی اردوی مرحله‌ی دوم - نوروز 1394

    زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
7 فروردین مدرس هاشمی هاشمی هاشمی هاشمی هاشمی
موضوع کلیله و دمنه کلیله و دمنه حافظ حافظ حافظ
8 فروردین مدرس میرزاعلی میرزاعلی میرزاعلی حق نظرلو حق نظرلو
موضوع مثنوی مثنوی مثنوی تاریخ بلعمی تاریخ بلعمی
9 فروردین مدرس رفعت نژاد رفعت نژاد رفعت نژاد میرزاعلی میرزاعلی
موضوع تذکره‌الاولیاء تذکره‌الاولیاء تذکره‌الاولیاء سوره نور سوره نور
10 فروردین مدرس حق نظرلو حق نظرلو حق نظرلو محمدنژاد محمدنژاد
موضوع مسعود سعد - خاقانی مسعود سعد - خاقانی مسعود سعد - خاقانی شعر معاصر شعر معاصر
11 فروردین مدرس هاشمی هاشمی هاشمی هاشمی هاشمی
موضوع راحه‌الصدور راحه‌الصدور راحه‌الصدور داستان انگلیسی داستان انگلیسی

با توجه به تغییر منابع از سوی باشگاه دانش‌پژوهان جوان، برنامه‌ی المپیاد ادبی تغییراتی داشته و بهتر شده است.

 

برنامه‌ی المپیاد ریاضی اردوی مرحله‌ی دوم - نوروز 1394

    زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
7 فروردین مدرس شریفی شریفی شریفی شریفی شریفی
موضوع جبر جبر جبر جبر جبر
8 فروردین مدرس باطنی باطنی باطنی باطنی باطنی
موضوع ترکیبیات ترکیبیات ترکیبیات ترکیبیات ترکیبیات
9 فروردین مدرس خزایی خزایی خزایی خزایی خزایی
موضوع حل مسأله و ایده حل مسأله و ایده حل مسأله و ایده حل مسأله و ایده حل مسأله و ایده
10 فروردین مدرس شریفی شریفی شریفی شریفی شریفی
موضوع نظریه اعداد نظریه اعداد نظریه اعداد نظریه اعداد نظریه اعداد
11 فروردین مدرس احمدپور احمدپور احمدپور احمدپور احمدپور
موضوع هندسه هندسه هندسه هندسه هندسه

 

 

برنامه‌ی المپیاد زیست‌شناسی اردوی مرحله‌ی دوم - نوروز 1394

    زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم
7 فروردین مدرس گلکار گلکار گلکار گلکار گلکار
موضوع فیزیولوژی فیزیولوژی فیزیولوژی ژنتیک ژنتیک
8 فروردین مدرس پایداری پایداری پایداری پایداری پایداری
موضوع بیوشیمی بیوشیمی بیوشیمی بیوشیمی بیوشیمی
9 فروردین مدرس خسروی خسروی خسروی خسروی خسروی
موضوع اکولوژی، سیستماتیک، تکامل اکولوژی، سیستماتیک، تکامل اکولوژی، سیستماتیک، تکامل اکولوژی، سیستماتیک، تکامل اکولوژی، سیستماتیک، تکامل
10 فروردین مدرس پندی پندی پندی شمس‌الدین شمس‌الدین
موضوع سلولی، مولکولی سلولی، مولکولی سلولی، مولکولی گیاه‌شناسی گیاه‌شناسی
11 فروردین مدرس مدهنی مدهنی مدهنی شمس‌الدین شمس‌الدین
موضوع گیاه‌شناسی گیاه‌شناسی گیاه‌شناسی فیزیولوژی فیزیولوژی

 

بازديد : 13082 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : : مرحله دوم المپیاد المپیاد 1394