حمیدرضا سلمانی


آموزش منابع غیردرسی مرحله اول المپیاد ادبی 1396

در مورخه : شنبه، 20 آبان، 1396 موضوع : olympiad class,فعالیت‌های آیریسک,المپیاد 1396,المپیاد ادبی,اخبار آیریسک

حجم بالای منابع امسال و فرصت نسبتاً مناسب تا آزمون اصلی، ما را بر آن داشت تا برای امسال برنامه‌ای ویژه و متفاوت از سال‌های گذشته تدارک ببینیم. به همین جهت، تصمیم گرفته‌ایم تا برنامه‌ای چهل‌ و پنج زنگه برای پوشش منابع غیر درسی طراحی کنیم و منابع را تقریباً به طور کامل پوشش دهیم. در نتیجه، این مژده را می‌دهیم که خوشبختانه از جمعه 26 آبان برنامۀ کلاس‌های ما آغاز خواهد شد و می‌توانید با برنامه‌هایی که در کلاس به شما داده می‌شود، و با مطالبی که تدریس خواهد شد، تا اول دی‌ماه (یک ماه پیش از آزمون اصلی) تمام منابع را به طور کامل و دقیق خوانده باشید و حتی یک ماه فرصت مرور داشته باشید!
نکتۀ دیگر اینکه مثل همیشه برای تمام دروس از همکاری دبیران متخصص و حرفه‌ای استفاده شده است و این مسأله بازدهی کلاس‌ها را مضاعف خواهد کرد. همچنین، اگر فرضاً به هر دلیلی، فرصت کافی برای پوشش یک یا چند منابع در کلاس‌ها، فراهم نیامد، برای حجم باقی‌مانده، جزوه یا جزوه‌هایی داده خواهد شد تا خیال دانش‌آموزان بابت آن منبع آسوده باشد و چنانچه وعده داده شده، تمام منبع پوشش داده شود.

با این مقدمه، ان‌شاءالله امسال هم مثل سال‌های گذشته مدال‌های المپیاد ادبی را درو خواهیم کرد!

 

نگاه کلی به دوره منابع غیردرسی مرحله اول المپیاد ادبی 1396


نام درس تعداد زنگ‌ها مدرس
شاهنامه 10 میرسالار رضوی
منطق‌الطیر 6 رامینا حاجی‌صادقی
جوامع‌الحکایات 6 علیرضا فتاح‌امید
تاریخ بیهقی 6 ستایش دشتی
اسرار‌التوحید 5 حمیدرضا سلمانی
قصاید بهار 5 حمیدرضا سلمانی
از ترمه و تغزل 5 بهمن بنی‌هاشمی
قابوس‌نامه 3 احسان حق‌نظرلو
مجموع  46 جلسه (بیش از 62 ساعت)

توضیح: گفتنی است که جزوه‌ای برای ابیات دشوار بوستان، و جزوه‌ای برای داستان‌های «نیمۀ تاریک ماه» به دانش‌آموزان شرکت کننده در این کلاس‌ها ارائه خواهد شد.

 

برنامه‌ی کلاس‌های دوره منابع غیردرسی مرحله اول المپیاد ادبی 1396


تاریخ زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم

جمعه

۲۶ آبان

اسرار‌التوحید

8 - 9:20

اسرارالتوحید

9:40 - 11

اسرارالتوحید

11:20 - 12:40

     

یکشنبه

۲۸ آبان

جوامع‌الحکایات

8 - 9:20

جوامع‌الحکایات

9:40 - 11

جوامع‌الحکایات

11:20 - 12:40

جوامع‌الحکایات

13:30 - 14:50

جوامع‌الحکایات

15:10 - 16:30

جوامع‌الحکایات

18:10 - 16:50

جمعه

۳ آذر

قابوس‌نامه

8 - 9:20

قابوس‌نامه

9:40 - 11

قابوس‌نامه

11:20 - 12:40

     

سه‌شنبه

۷ آذر

اسرار‌التوحید

16 - 17:20

اسرارالتوحید

17:40 - 18:55

       

سه‌شنبه

۱۴ آذر

شاهنامه

16 - 17:20

شاهنامه

17:40 - 18:55

       

چهارشنبه

۱۵ آذر

شاهنامه

9 - 10:20

شاهنامه

10:40 - 12

شاهنامه

13 - 14:20

شاهنامه

14:40 - 16

   

پنج‌شنبه

۱۶ آذر

قصاید بهار

15:30 - 16:50

قصاید بهار

17:10 - 18:30

قصاید بهار

18:50 - 20:10

     

جمعه

۱۷ آذر

قصاید بهار

8 - 9:20

قصاید بهار

9:40 - 11

تاریخ بیهقی

11:20 - 12:40

تاریخ بیهقی

13:30 - 14:50

تاریخ بیهقی

15:10 - 16:30

 

سه‌شنبه

۲۱ آذر

شاهنامه

16 - 17:20

شاهنامه

17:40 - 18:55

       

پنج‌شنبه

۲۳ آذر

تاریخ بیهقی

15:30 - 16:50

تاریخ بیهقی

17:10 - 18:30

تاریخ بیهقی

18:50 - 20:10

     

جمعه

۲۴ آذر

منطق‌الطیر

8 - 9:20

منطق‌الطیر

9:40 - 11

منطق‌الطیر

11:20 - 12:40

منطق‌الطیر

13:30 - 14:50

منطق‌الطیر

15:10 - 16:30

منطق‌الطیر

18:10 - 16:50

سه‌شنبه

۲۸ آذر

شاهنامه

16 - 17:20

شاهنامه

17:40 - 18:55

       

پنج‌شنبه

۳۰ آذر

از ترمه و تغزل
8 - 9:20
از ترمه و تغزل
9:40 - 11
از ترمه و تغزل
11:20 - 12:40
از ترمه و تغزل
13:30 - 14:50
از ترمه و تغزل
15:10 - 16:30
 

 

 

معرفی مدرسین دوره منابع غیردرسی مرحله اول المپیاد ادبی 1396

مدرس (به ترتیب تعداد جلسات) آشنایی با سوابق
میرسالار رضوی
 • سرگروه المپیاد ادبی آیریسک
 •  مدال طلای المپیاد ادبی سال 1390
 •  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی؛ دانشگاه تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد ایران‌شناسی
 • از پژوهشگران «دانشنامۀ مطبوعات»
 • از پژوهشگران فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تألیف «فرهنگ جامع زبان فارسی»
 •  مدرس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های سمپاد و مدارس نمونه
حمیدرضا سلمانی
 •  دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران
 • مدرس ادبیات عمومی و تخصصی دانشگاه زنجان
 • مدرس فارسی عمومی در برخی دانشکده‌های دانشگاه تهران
 • ویراستار و داور علمی برخی مجلات دانشگاهی و همایش‌ها
 • مولف مقالات تخصصی در حوزه ادبیات کهن فارسی
 • مدرس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های نمونه
رامینا حاجی‌صادقی
 • مدال طلاى المپياد ادبى سال 1391
 • كارشناسی زبان و ادبيات فارسى؛ دانشگاه تهران
 • دانشجوى زبان و ادبيات فرانسه؛ دانشگاه تهران
 • مدرس المپياد ادبى در مدارس نمونه
علیرضا فتاح‌امید
 • مدال برنز المپیاد ادبی سال 1387
 • دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 • از همکاران طرح تألیف فرهنگ جامع روایات کوتاه در مثنوی مولوی (طرح پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زیر نظر دکتر تقی پورنامداریان و دکتر حیاتی)
 • ویراستار نشریات و انتشارات ادبی و فرهنگی
 • مدرس دروس ادبیات در مدارس نمونه تهران
 • مدرس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های سمپاد و مدارس نمونه
ستایش دشتی
 • مدال طلای المپیاد ادبی سال 1392
 • دانشجوی ادبیات فارسی و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران
 • از پژوهشگران «دانشنامۀ مطبوعات»
 • مدرس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های سمپاد و مدارس نمونه
بهمن بنی‌هاشمی
 • دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • پژوهشگر ادبیات فارسی و شاعر
 • مصحح متون کهن ادبیات فارسی و مولف کتب و مقالات ادبیات فارسی
 • مدرس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های سمپاد و مدارس نمونه
 • دبیر دبیرستان فرهنگ
 • منتقد ادبی (ارائهٔ سخنرانی و نقد در بیش از ۵۰ جلسهٔ نقد شعر)
احسان حق‌نظرلو
 • مدال نقره المپیاد ادبی سال 1390
 • کارشناسی ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 •  مدرّس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های سمپاد و مدارس نمونه

 

 

مهلت ثبت نام و ظرفیت کلاس‌ها

حداکثر تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس 15 نفر است. اولویت ثبت نام با کسانی است که زودتر اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام 3 روز پیش از آغاز هر درس است و در صورتی که زودتر از این موعد، ظرفیت تکمیل شده باشد، امکان ثبت نام نیست.

روش ثبت نام

ثبت نام انفرادی (اینترنتی)

 • به صفحه ثبت نام دوره‌های آیریسک [اینجا] مراجعه کنید.
 • مشخصات خود را وارد کنید.
 • از میان خدمات دوره منابع غیردرسی المپیاد ادبی 1396 و سپس کل منابع مرحله اول 1396 را انتخاب کنید.
 • تایید و ادامه را بزنید و با اتصال به درگاه بانکی پرداخت کنید.
 • تمام شد!

ثبت نام انفرادی (حضوری):

 • در روزهای کاری ساعت 9 تا 15 به دفتر آیریسک مراجعه نمایید:
  • تهران، میدان انقلاب، ابتدای خیابان آزادی، بن‌بست قائم‌مقام، پلاک 5 واحد 1

ثبت نام انفرادی (تلفنی و پیامکی):

 • برای ثبت نام تلفنی با شماره‌های 66917230 و 66917231 (از ساعت 9 تا 16 روزهای کاری) تماس بگیرید.
 • نام، نام خانوادگی و شماره تماس و رشته المپیاد خود را به شماره 09900220556 پیامک کنید تا با شما تماس گرفته شود.
 • از طریق تلگرام [اینجا] نام، نام خانوادگی و شماره تماس خود را ارسال کنید تا با شما تماس گرفته شود.

توجه: امکان پرداخت اقساط دوره به صورت چک امکان‌پذیر است. برای هماهنگی با آیریسک تماس بگیرید.

برای ثبت نام گروهی (بیش از 5 نفر) و ثبت نام از طریق مدارس و ادارات آموزش و پرورش، تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است. جهت اطلاع از این تخفیف‌ها با ما  تماس بگیرید.

هزینه‌‌ی دوره‌ منابع غیردرسی مرحله اول المپیاد ادبی سال 1396


رشته کل جلسات هزینه (تومان)
کل دوره 46 950000
شاهنامه 10 350000
منطق‌الطیر 6 210000
جوامع‌الحکایات 6 210000
تاریخ بیهقی 6 210000
اسرارالتوحید 5 175000
قصاید بهار 5 175000
از ترمه و تغزل 5 175000
قابوس‌نامه 3 110000

موارد انضباطی

تجربه‌ی چند سال برگزاری دوره‌های آموزشی المپیاد به ما نشان داده که دانش‌پژوهان المپیادی همواره در حفظ نظم و ایجاد فضای مناسب علمی پیش‌قدم هستند. این ویژگی بارز، باعث خرسندی ما است که با قشر فرهیخته‌ی دانش‌پژوه همراه هستیم. موارد زیر فقط جهت اطلاع‌رسانی ارایه می‌گردد و امیدواریم همچون گذشته، شاهد هیچ مورد نامناسبی نباشیم:

 • حضور همه‌ی دانش‌آموزان (دختر و پسر) در این دوره فقط با پوشش رسمی دبیرستانی و بدون هرگونه آرایش و پیرایش ناهنجار صورت می‌پذیرد.
 • خروج از محل برگزاری کلاس (در طول برگزاری کلاس) فقط با دریافت اجازه از مسوولین برگزاری دوره (پس از تماس با اولیاء) برای دانش‌پژوهان امکان‌پذیر است.
 • حفظ ادب و احترام متقابل میان دانش‌پژوه و اساتید و مسوولین برگزاری دوره از اهمیت بالایی برخوردار است.

در صورت مشاهده‌ی بی‌نظمی و موارد غیراخلاقی که پس از تذکر مسوولین دوره اصلاح نشود، فرد خاطی پس از هماهنگی با اولیاء ایشان از دوره حذف خواهد شد و هزینه‌ی دوره نیز به ایشان برگشت داده نمی‌شود.

نشانی محل برگزاری کلاس

تهران، میدان انقلاب، ابتدای خیابان آزادی، بن‌بست قائم‌مقام، پلاک 5 واحد 1، موسسه آیریسک - انتشارات گچ

 

  _MORE


برنامه اردوی المپیاد ادبی - شهریور 1397

در مورخه : چهارشنبه، 24 مرداد، 1397 موضوع : olympiad class,فعالیت‌های آیریسک,المپیاد 1397,المپیاد ادبی

اردوی المپیاد ادبی آیریسک به صورت فشرده در روزهای 13 تا 15 شهریور برگزار می‌شود [توضیحات عمومی]. سرفصل‌های آموزشی این دوره را در زیر دنبال کنید. در این دوره علاوه بر تدریس مطالب مهم و مورد نیاز برای مرحله اول و دوم المپیاد ادبی، نکات و متون فراوان بررسی و معرفی خواهد شد.

اردوی المپیاد ادبی آیریسک

🔵 مدرسین اردوی المپیاد ادبی تابستان 1397

🔹میرسالار رضوی

 • مدال طلای المپیاد ادبی سال 1390
 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران
 • دانشجوی کارشناسی ارشد ایرانشناسی، دانشگاه تهران
 • از پژوهشگران «دانشنامه‌ی مطبوعات»
 • از پژوهشگران فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تألیف «فرهنگ جامع زبان فارسی»
 • مولف دو مقاله‌ی نقد کتاب در حوزه‌ی شاهنامه
 • مدرّس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های سمپاد و مدارس نمونه

🔹 حمیدرضا سلمانی

 • دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران
 • مدرس ادبیات عمومی و تخصصی در دانشگاه زنجان
 • مدرس فارسی عمومی در برخی دانشکده‌های دانشگاه تهران
 • ویراستار و داور علمی برخی مجلات دانشگاهی و همایش‌ها
 • مؤلف مقالات تخصصی در حوزه ادبیات کهن فارسی
 • مدرّس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های نمونه

🔹 شهریار خسروی

 • مدال طلای المپیاد ادبی سال 1385
 • راهیافته‌ی مرحله نهایی جشنواره خوارزمی دانش آموزی 1384 و 1386
 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشگاه تهران
 • دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه‌ی غرب، دانشگاه تهران
 • نویسنده‌ی کتاب‌های روایت تورانی شاهنامه (نشر جوانه‌ی توس)، بیست و هفت سال شعر نو (سه جلدی)

🔹 نیما بهرامی

 • مدال طلای المپیاد ادبی سال 1392
 • دانشجوی ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران
 • دانشجوی معماری دانشگاه تهران
 • مدرّس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های سمپاد و مدارس نمونه

🔹 ستایش دشتی

 • مدال طلای المپیاد ادبی سال 1392
 • دانشجوی ادبیات فارسی و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران
 • از پژوهشگران «دانشنامۀ مطبوعات»
 • مدرس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های سمپاد و مدارس نمونه

🔹 بهراد بنایی

 • مدال نقره المپیاد ادبی سال 1395
 • دانشجوی کارشناسی ادبیات فارسی دانشگاه تهران

 

 

 

برای ثبت‌نام آنلاین در این دوره اینجا [+] را کلیک کنید و برای ثبت‌نام تلفنی در ساعات اداری با شماره‌های 1-02166917230 و همه‌روزه از ساعت 8 تا 18 با تلفن 09900220525 تماس بگیرید.

 

  _MORE


ماراتن منابع غیردرسی مرحله دوم المپیاد ادبی 1398

در مورخه : دوشنبه، 19 فروردين، 1398 موضوع : فعالیت‌های آیریسک,گچ سفید,المپیاد 1397,المپیاد 1398,المپیاد آزمایشی,المپیاد ادبی

در ادامه‌ی آماده‌سازی مرحله‌ی دوم المپیاد ادبی، ماراتنِ منابع غیردرسی به صورت آنلاین برای دانش‌پژوهان سراسر کشور برگزار می‌شود. جدول زمان و سرفصل این آزمون‌ها در زیر آمده است. برای آشنایی با روش ثبت‌نام و شرکت در آزمون به سایت گچِ‌سفید[+] مراجعه کنید و راهنمای دانش‌آموزان را به دقت مطالعه کنید.

 

جدول زمان و سرفصل ماراتن مرحله‌ی دوم المپیاد ادبی

 
گام تاریخ آزمون تعداد پرسش منابع آزمون طراحان
اول 24 فروردین 30 غزلیات حافظ
چهارمقاله
داستان معاصر
نمایشنامه
ترجمۀ ادبی
منوچهر فروزنده‌فرد
احسان حق‌نظرلو
یاسمن صانعی
دوم 27 فروردین 30 غزلیات صائب
تاریخ بیهقی
کلیله و دمنه
اسرار التوحید
بهمن بنی‌هاشمی
فاطمه داودی
رادمان رسولی
حمیدرضا سلمانی
سوم 30 فروردین 30 هفت‌پیکر
مثنوی
شعر معاصر
حمیدرضا سلمانی
سیدضا موسوی هفتادر
کاوه وزیری

  _MORE