دوره


مدال آوران المپياد شيمي كشوري 1387

در مورخه : يكشنبه، 17 شهريور، 1387 موضوع : المپیاد شیمی

المپیادهای علمی ایران: پس از حداقل یک سال تلاش و کوشش و طی کردن مراحل بسیار، بالاخره در عصر روز یکشنبه 17 شهریور سال 1387 نفرات برتر المپیاد شیمی دانش آموزی کشور مشخص شدند و طی مراسمی در تالار اندیشه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تهران مدال ها و لوح تقدیر خود را دریافت نمودند.

در ادامه مطلب می توانید نام مدال آوران طلایی، نقره ای و برنزی سال 1387 شیمی ایران را مشاهده نمایید. برای تمام آنها آرزوی موفقیت داریم. _MORE


مدال آوران المپياد ادبي كشوري 1387

در مورخه : يكشنبه، 17 شهريور، 1387 موضوع : المپیاد ادبی

المپیادهای علمی ایران: پس از حداقل یک سال تلاش و کوشش و طی کردن مراحل بسیار، بالاخره در عصر روز یکشنبه 17 شهریور سال 1387 نفرات برتر المپیاد ادبی دانش آموزی کشور مشخص شدند و طی مراسمی در تالار اندیشه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تهران مدال ها و لوح تقدیر خود را دریافت نمودند.

در ادامه مطلب می توانید نام مدال آوران طلایی، نقره ای و برنزی سال 1387 ادبی ایران را مشاهده نمایید. برای تمام آنها آرزوی موفقیت داریم. _MORE


مدال آوران المپياد رياضي كشوري 1387

در مورخه : يكشنبه، 17 شهريور، 1387 موضوع : المپیاد ریاضی

المپیادهای علمی ایران: پس از حداقل یک سال تلاش و کوشش و طی کردن مراحل بسیار، بالاخره در عصر روز یکشنبه 17 شهریور سال 1387 نفرات برتر المپیاد ریاضی دانش آموزی کشور مشخص شدند و طی مراسمی در تالار اندیشه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تهران مدال ها و لوح تقدیر خود را دریافت نمودند.

در ادامه مطلب می توانید نام مدال آوران طلایی، نقره ای و برنزی سال 1387 ریاضی ایران را مشاهده نمایید. برای تمام آنها آرزوی موفقیت داریم. _MORE