مدالهای المپیاد 1396


مدال‌های طلای المپیاد شیمی سال 1396 اعلام شد

در مورخه : سه شنبه، 14 شهريور، 1396 موضوع : المپیاد 1396,المپیاد شیمی,اخبار و آموزش المپیادهای ایران,اخبار تیم‌های المپیاد ایران

تابستان به انتهای خود نزدیک می‌شود و کم‌کم رنگِ مدال‌های بچه‌های المپیادیِ دوره‌ی تابستانه‌ی 1396 مشخص می‌شود. در زیر مدال‌های طلای المپیاد شیمی سال 1396 به ترتیب رتبه اعلام شده است.

1- امیرمحمد خلجی دبیرستان انرژی اتمی تهران
2- سارا نجفی دبیرستان فرزانگان مشهد
3- امیر رضایی دبیریستان شهید اژه‌ای اصفهان
4- ارشیا خادمی دبیرستان سلام ایران‌زمین تهران (باشگاه المپياد سلام)
5- محمدحسین شریف نیا دبیرستان انرژی اتمی تهران
6- جمشاد تسلیمی دبیرستان انرژی اتمی تهران
7- بهراد سعیدیان دبیرستان انرژی اتمی تهران
8- مهدی جعفرزاده دبیرستان شهید مدنی تبریز


برای همه‌ی این عزیزان در تمام مراحل زندگی موفقیتِ فراوان و شادی و سلامتی را آرزو داریم.
  _MORE


مدال‌های طلای المپیاد فیزیک سال 1396 اعلام شد

در مورخه : پنجشنبه، 16 شهريور، 1396 موضوع : المپیاد 1396,المپیاد فیزیک,المپیادهای 1395,اخبار و آموزش المپیادهای ایران,اخبار تیم‌های المپیاد ایران

تابستان به انتهای خود نزدیک می‌شود و کم‌کم رنگِ مدال‌های بچه‌های المپیادیِ دوره‌ی تابستانه‌ی 1396 مشخص می‌شود. در زیر مدال‌های طلای المپیاد فیزیک سال 1396 به ترتیب رتبه اعلام شده است.

1- شروین خلفی دبیرستان علامه طباطبایی تهران
2- ارشیا افضل دبیرستان انرژی اتمی تهران
3- علی نعمتی دبیرستان انرژی اتمی تهران
4- کسری فلاح دبیرستان انرژی اتمی تهران
5- امیر حسین بریری دبیرستان علامه طباطبایی تهران
6- مجتبی آقا کثیری دبیرستان سلام تهران
7- احمد نصرتبخش دبیرستان انرژی اتمی تهران
8- هادی عزیزی از شهر کاشمر
9- محمد علی پشنج دبیرستان علامه حلی 1 تهران
10- مبین مرادی دبیرستان علامه حلی 1 تهران

برای همه‌ی این عزیزان در تمام مراحل زندگی آرزوی موفقیتِ فراوان و شادی و سلامتی داریم.
  _MORE


مدال‌های طلای المپیاد زیست سال 1396 اعلام شد

در مورخه : جمعه، 24 شهريور، 1396 موضوع : المپیاد 1396,المپیاد زیست شناسی,المپیادهای 1395,اخبار و آموزش المپیادهای ایران,اخبار تیم‌های المپیاد ایران

تابستان به انتهای خود نزدیک می‌شود و کم‌کم رنگِ مدال‌های بچه‌های المپیادیِ دوره‌ی تابستانه‌ی 1396 مشخص می‌شود. در زیر مدال‌های طلای المپیاد زیست‌شناسی سال 1396 به ترتیب الفبا اعلام شده است.

🔹 نیکان امیرخانی - علامه‌حلی حلی 3 تهران
🔹 پارمیداسادات پزشکی - فرزانگان 1 تهران
🔹 سهند تهرانی فاتح - علامه طباطبایی تهران
🔹 حانیه رفیع پور - فرزانگان 1 تهران
🔹 امیرحسین زارع - علامه‌حلی 1 تهران
🔹 رضا کیانی پور - شهیدبهشتی شهرکرد
🔹 سارا محمدی - فرزانگان 1 تهران
🔹 مهدی مسرور - علامه‌حلی حلی 3 تهران


برای همه‌ی این عزیزان در تمام مراحل زندگی آرزوی موفقیتِ فراوان و شادی و سلامتی داریم.
  _MORE