مدال


مدال آوران المپياد زيست شناسي كشوري 1387

در مورخه : يكشنبه، 17 شهريور، 1387 موضوع : المپیاد زیست شناسی

المپیادهای علمی ایران: پس از حداقل یک سال تلاش و کوشش و طی کردن مراحل بسیار، بالاخره در عصر روز یکشنبه 17 شهریور سال 1387 نفرات برتر المپیاد زیست شناسی دانش آموزی کشور مشخص شدند و طی مراسمی در تالار اندیشه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تهران مدال ها و لوح تقدیر خود را دریافت نمودند.

در ادامه مطلب می توانید نام مدال آوران طلایی، نقره ای و برنزی سال 1387 زیست شناسی ایران را مشاهده نمایید. برای تمام آنها آرزوی موفقیت داریم. _MORE


مدال آوران المپياد فيزيك كشوري 1387

در مورخه : يكشنبه، 17 شهريور، 1387 موضوع : المپیاد فیزیک

المپیادهای علمی ایران: پس از حداقل یک سال تلاش و کوشش و طی کردن مراحل بسیار، بالاخره در عصر روز یکشنبه 17 شهریور سال 1387 نفرات برتر المپیاد فیزیک دانش آموزی کشور مشخص شدند و طی مراسمی در تالار اندیشه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تهران مدال ها و لوح تقدیر خود را دریافت نمودند.

در ادامه مطلب می توانید نام مدال آوران طلایی، نقره ای و برنزی سال 1387 فیزیک ایران را مشاهده نمایید. برای تمام آنها آرزوی موفقیت داریم. _MORE


مدال آوران المپياد نجوم كشوري 1387

در مورخه : دوشنبه، 18 شهريور، 1387 موضوع : المپیاد نجوم

المپیادهای علمی ایران: پس از حداقل یک سال تلاش و کوشش و طی کردن مراحل بسیار، بالاخره در عصر روز یکشنبه 17 شهریور سال 1387 نفرات برتر المپیاد نجوم دانش آموزی کشور مشخص شدند و طی مراسمی در تالار اندیشه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تهران مدال ها و لوح تقدیر خود را دریافت نمودند.

در ادامه مطلب می توانید نام مدال آوران طلایی، نقره ای و برنزی سال 1387 نجوم ایران را مشاهده نمایید. برای تمام آنها آرزوی موفقیت داریم. _MORE