مدال


جدول زمان بندی و مشخصات آزمون مرحله دوم المپیاد 1399

در مورخه : سه شنبه، 13 خرداد، 1399 موضوع : فعالیت‌های آیریسک,آمار المپیادهای علمی,المپیاد 1398,المپیاد 1399,المپیاد فیزیک,المپیاد نجوم,المپیاد اقتصاد و مدیریت,المپیاد ادبی,المپیاد تفکر و کارآفرینی,المپیاد جغرافی,المپیاد ریاضی,المپیاد زیست شناسی,المپیاد سلولهای بنیادی,المپیاد شیمی,المپیاد علوم زمین,اخبار عمومی,اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های المپیاد

طبق بخشنامه باشگاه دانش پژوهان جوان، زمان آزمون‌های مرحله دوم المپیادهای سال 1399 طبق جدول زیر اعلام شد.

 

 

جدول زمان آزمون مرحله دوم المپیاد سال 1399 _MORE


اطلاعات کامل آزمون‌های مرحله دوم المپیاد 1399

در مورخه : پنجشنبه، 19 تير، 1399 موضوع : المپیاد 1398,المپیاد 1399,المپیاد فیزیک,المپیاد نجوم,المپیاد کامپیوتر,المپیاد اقتصاد و مدیریت,المپیاد ادبی,المپیاد تفکر و کارآفرینی,المپیاد جغرافی,المپیاد ریاضی,المپیاد سلولهای بنیادی,المپیاد شیمی,المپیاد علوم زمین,اخبار و آموزش المپیادهای ایران,اخبار آیریسک,اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های المپیاد

طبق تصمیم وزارت آموزش و پرورش و اعلام باشگاه دانش پژوهان جوان، مرحله‌ی دوم المپیادهای سال 1399 از فردا به صورت حضوری در سراسر ایران برگزار می‌شود. در ادامه جدول توضیحات این آزمون آورده شده است:

 

المپیاد

روز

تاریخ

ساعت شروع

نوع سؤال

تعداد سؤال

مدت آزمون (دقیقه)

ماشین‌حساب

فیزیک

جمعه

20 / 4 / 1399

00: 8

تشریحی

7

240

خیر

سلول‌های بنیادی

جمعه

20 / 4 / 1399

00: 14

تستی

40

150

خیر

شیمی

شنبه

21 / 4 / 1399

00: 8

تستی

50

110

بله

جغرافیا

شنبه

21 / 4 / 1399

00: 14

تستی

50

120

خیر

علوم زمین

شنبه

21 / 4 / 1399

00: 14

تستی

50

100

خیر

کامپیوتر (روز اول)

یکشنبه

22 / 4 / 1399

00: 8

تستی

20

180

خیر

اقتصاد و مدیریت

یکشنبه

22 / 4 / 1399

00: 14

تستی

50

90

خیر

کامپیوتر (روز دوم)

دوشنبه

23 / 4 / 1399

00: 8

تشریحی

4

240

خیر

تفکر و کارآفرینی

دوشنبه

23 / 4 / 1399

00: 14

تستی و تشریحی

20 تست

5 تشریحی

150

بله

ریاضی (روز اول)

سه‌شنبه

24 / 4 / 1399

00: 8

تشریحی

3

270

خیر

زیست‌شناسی

سه‌شنبه

24 / 4 / 1399

00: 14

صحیح‌غلط و کوتاه‌پاسخ

22 ص/غ

 4 کوتاه‌پاسخ

240

بله

ریاضی (روز دوم)

چهارشنبه

25 / 4 / 1399

00: 8

تشریحی

3

270

خیر

نجوم و اخترفیزیک

چهارشنبه

25 / 4 / 1399

00: 14

تشریحی

7

240

بله

ادبی

پنج‌شنبه

26 / 4 / 1399

00: 8

تستی

100

150

خیر


 

 

  _MORE