المپیادهای علمی ایران :
پنجاه و یکمین المپیاد جهانی ریاضی از ۱۲ تا ۲۴ تیرماه ۱۳۸۹ در جمهوری قزاقستان برگزار شد و تیم شش نفره ایران به رتبه شانزدهم دست یافت. 

 جدول امتیازات،‌ مدال ها و جوایز هر تیم و رتبه نهایی کشورهای شرکت کننده در ادامه مطلب گرد آوری شده است و شما میتوانید اطلاعات مفیدی از این جدول به دست آورید.

دریافت سوالات این آزمون

 

نتیجه نهایی المپیاد بین المللی ریاضی سال ۲۰۱۰ کشور قزاقستان

کشور تعداد نفرات تیم سوال ۱ سوال ۲ سوال ۳ سوال ۴ سوال۵ سوال ۶ کل رتبه جوایز
کل پسر دختر طلا نقره برنز لوح
چین ۶ ۵ ۱ ۴۱ ۴۲ ۲۳ ۴۲ ۲۴ ۲۵ ۱۹۷ ۱ ۶ ۰ ۰ ۰
روسیه ۶ ۶ ۰ ۴۱ ۳۵ ۱۱ ۴۲ ۲۰ ۲۰ ۱۶۹ ۲ ۴ ۲ ۰ ۰
آمریکا ۶ ۶ ۰ ۴۰ ۴۲ ۸ ۴۲ ۲۴ ۱۲ ۱۶۸ ۳ ۳ ۳ ۰ ۰
کره ۶ ۶ ۰ ۴۲ ۴۲ ۲۴ ۴۲ ۰ ۶ ۱۵۶ ۴ ۴ ۲ ۰ ۰
قزاقستان ۶ ۶ ۰ ۴۲ ۳۵ ۱۳ ۴۲ ۴ ۱۲ ۱۴۸ ۵ ۳ ۲ ۰ ۱
تایلند ۶ ۶ ۰ ۴۲ ۴۲ ۱۶ ۴۲ ۵ ۱ ۱۴۸ ۵ ۱ ۵ ۰ ۰
ژاپن ۶ ۶ ۰ ۴۱ ۲۹ ۱۵ ۴۲ ۶ ۸ ۱۴۱ ۷ ۲ ۳ ۰ ۱
ترکیه ۶ ۶ ۰ ۴۰ ۳۶ ۱۳ ۴۲ ۷ ۱ ۱۳۹ ۸ ۱ ۳ ۲ ۰
آلمان ۶ ۵ ۱ ۳۹ ۳۱ ۹ ۴۲ ۵ ۱۲ ۱۳۸ ۹ ۱ ۳ ۲ ۰
صربستان ۶ ۶ ۰ ۳۹ ۳۱ ۷ ۴۲ ۹ ۷ ۱۳۵ ۱۰ ۱ ۳ ۲ ۰
ویتنام ۶ ۶ ۰ ۴۱ ۴۲ ۸ ۴۲ ۰ ۰ ۱۳۳ ۱۱ ۱ ۴ ۱ ۰
ایتالیا ۶ ۶ ۰ ۴۰ ۲۷ ۳ ۴۲ ۱۸ ۳ ۱۳۳ ۱۱ ۱ ۳ ۲ ۰
کانادا ۶ ۶ ۰ ۳۷ ۲۱ ۱۲ ۳۵ ۱۷ ۷ ۱۲۹ ۱۳ ۲ ۱ ۲ ۱
مجارستان ۶ ۶ ۰ ۴۱ ۲۲ ۸ ۳۸ ۱۲ ۸ ۱۲۹ ۱۳ ۲ ۲ ۱ ۱
استرالیا ۶ ۵ ۱ ۴۱ ۲۹ ۲ ۴۲ ۱۱ ۳ ۱۲۸ ۱۵ ۱ ۳ ۱ ۱
رمانی ۶ ۶ ۰ ۴۰ ۲۲ ۷ ۴۲ ۷ ۹ ۱۲۷ ۱۶ ۲ ۱ ۲ ۱
ایران ۶ ۶ ۰ ۳۵ ۴۲ ۴ ۴۲ ۳ ۱ ۱۲۷ ۱۶ ۰ ۴ ۲ ۰
پرو ۶ ۶ ۰ ۳۹ ۳۵ ۱ ۴۲ ۷ ۰ ۱۲۴ ۱۸ ۱ ۳ ۱ ۱
تایوان ۶ ۶ ۰ ۴۰ ۲۹ ۲ ۴۲ ۹ ۱ ۱۲۳ ۱۹ ۱ ۳ ۱ ۱
هنگ کنگ ۶ ۶ ۰ ۳۹ ۲۲ ۳ ۴۲ ۱۴ ۱ ۱۲۱ ۲۰ ۱ ۲ ۳ ۰
بلغارستان ۶ ۶ ۰ ۴۱ ۲۲ ۱ ۴۲ ۵ ۷ ۱۱۸ ۲۱ ۱ ۲ ۳ ۰
سنگاپور ۶ ۶ ۰ ۴۲ ۲۸ ۰ ۳۷ ۱۰ ۰ ۱۱۷ ۲۲ ۰ ۴ ۱ ۱
اوکراین ۶ ۴ ۲ ۴۱ ۲۵ ۷ ۴۲ ۲ ۰ ۱۱۷ ۲۲ ۱ ۲ ۳ ۰
لهستان ۶ ۶ ۰ ۴۱ ۲۱ ۱ ۳۵ ۹ ۹ ۱۱۶ ۲۴ ۲ ۱ ۱ ۲
انگلیس ۶ ۶ ۰ ۴۲ ۱ ۸ ۴۲ ۱۵ ۶ ۱۱۴ ۲۵ ۱ ۱ ۲ ۲
ازبکستان ۶ ۵ ۱ ۳۴ ۳۶ ۰ ۴۲ ۰ ۰ ۱۱۲ ۲۶ ۰ ۴ ۱ ۱
بلاروس ۶ ۵ ۱ ۳۹ ۲۹ ۳ ۳۸ ۱ ۰ ۱۱۰ ۲۷ ۰ ۲ ۳ ۱
آذربایجان ۶ ۶ ۰ ۲۹ ۳۷ ۰ ۴۲ ۱ ۰ ۱۰۹ ۲۸ ۰ ۳ ۲ ۱
نیوزلند ۶ ۶ ۰ ۴۱ ۱۸ ۰ ۴۲ ۵ ۰ ۱۰۶ ۲۹ ۰ ۲ ۴ ۰
اندونزی ۶ ۶ ۰ ۴۲ ۱۴ ۱ ۴۲ ۶ ۰ ۱۰۵ ۳۰ ۰ ۱ ۴ ۱
فرانسه ۶ ۵ ۱ ۳۸ ۲۸ ۴ ۲۸ ۵ ۲ ۱۰۵ ۳۰ ۰ ۳ ۱ ۱
کرواسی ۶ ۶ ۰ ۴۲ ۱۰ ۴ ۳۹ ۸ ۰ ۱۰۳ ۳۲ ۰ ۲ ۳ ۱
مکزیک ۶ ۶ ۰ ۴۰ ۱۶ ۱ ۴۲ ۳ ۰ ۱۰۲ ۳۳ ۰ ۱ ۴ ۱
گرجستان ۶ ۶ ۰ ۴۰ ۲۹ ۲ ۳۰ ۰ ۰ ۱۰۱ ۳۴ ۰ ۲ ۲ ۲
برزیل ۶ ۵ ۱ ۳۵ ۲۱ ۱ ۴۲ ۰ ۰ ۹۹ ۳۵ ۰ ۲ ۱ ۳
هند ۶ ۶ ۰ ۳۸ ۲۱ ۳ ۳۴ ۰ ۲ ۹۸ ۳۶ ۰ ۲ ۱ ۳
Greece ۶ ۶ ۰ ۳۷ ۱۵ ۰ ۴۲ ۱ ۰ ۹۵ ۳۷ ۰ ۲ ۰ ۴
هلند ۶ ۵ ۱ ۴۲ ۳ ۰ ۴۲ ۶ ۱ ۹۴ ۳۸ ۰ ۰ ۵ ۱
مولداوی ۶ ۶ ۰ ۳۳ ۹ ۰ ۴۲ ۸ ۰ ۹۲ ۳۹ ۰ ۱ ۳ ۲
لیتوانی ۶ ۴ ۲ ۳۱ ۲۱ ۲ ۳۵ ۳ ۰ ۹۲ ۳۹ ۰ ۱ ۳ ۲
اسلواکی ۶ ۶ ۰ ۴۲ ۷ ۰ ۳۰ ۷ ۶ ۹۲ ۳۹ ۱ ۰ ۲ ۳
آرژانتین ۶ ۵ ۱ ۳۶ ۱۵ ۱ ۳۷ ۳ ۰ ۹۲ ۳۹ ۰ ۱ ۲ ۲
سوئیس ۶ ۶ ۰ ۳۴ ۶ ۰ ۳۴ ۱۷ ۱ ۹۲ ۳۹ ۰ ۰ ۳ ۳
ترکمنستان ۶ ۶ ۰ ۳۲ ۱۷ ۰ ۴۲ ۰ ۰ ۹۱ ۴۴ ۰ ۱ ۲ ۳
دانمارک ۶ ۶ ۰ ۳۵ ۸ ۱ ۱۵ ۲۴ ۷ ۹۰ ۴۵ ۱ ۰ ۲ ۲
اسپانیا ۶ ۶ ۰ ۳۹ ۱ ۲ ۲۷ ۱۶ ۴ ۸۹ ۴۶ ۰ ۱ ۲ ۲
اتریش ۶ ۶ ۰ ۴۲ ۸ ۰ ۲۹ ۸ ۰ ۸۷ ۴۷ ۱ ۰ ۱ ۴
چک ۶ ۶ ۰ ۴۱ ۳ ۰ ۲۶ ۱۴ ۰ ۸۴ ۴۸ ۰ ۰ ۲ ۳
بوسنی و هرزگوین ۶ ۵ ۱ ۲۹ ۸ ۰ ۴۰ ۳ ۰ ۸۰ ۴۹ ۰ ۰ ۲ ۴
مغولستان ۶ ۴ ۲ ۱۷ ۱۴ ۰ ۴۲ ۶ ۰ ۷۹ ۵۰ ۰ ۰ ۲ ۴
اسلونی ۶ ۶ ۰ ۳۹ ۳ ۰ ۳۵ ۱ ۰ ۷۸ ۵۱ ۰ ۰ ۲ ۳
سریلانکا ۶ ۵ ۱ ۲۹ ۵ ۰ ۴۲ ۲ ۰ ۷۸ ۵۱ ۰ ۰ ۱ ۵
اسرائیل ۵ ۴ ۱ ۳۳ ۹ ۱ ۲۷ ۶ ۰ ۷۶ ۵۳ ۰ ۱ ۱ ۲
مالزی ۶ ۶ ۰ ۳۲ ۱۰ ۱ ۳۱ ۱ ۰ ۷۵ ۵۴ ۰ ۱ ۱ ۳
پرتغال ۶ ۶ ۰ ۳۴ ۱ ۰ ۳۸ ۲ ۰ ۷۵ ۵۴ ۰ ۰ ۱ ۴
تاجیکستان ۶ ۶ ۰ ۲۱ ۱۰ ۰ ۴۲ ۰ ۰ ۷۳ ۵۶ ۰ ۱ ۰ ۵
Latvia ۶ ۵ ۱ ۳۶ ۱ ۰ ۲۶ ۹ ۰ ۷۲ ۵۷ ۰ ۰ ۲ ۲
The former Yugoslav Republic of Macedonia ۶ ۶ ۰ ۲۲ ۱۴ ۴ ۲۷ ۲ ۰ ۶۹ ۵۸ ۰ ۱ ۰ ۲
آفریقای جنوبی ۶ ۵ ۱ ۳۴ ۱ ۰ ۲۶ ۱ ۷ ۶۹ ۵۸ ۰ ۰ ۲ ۴
بلژیک ۶ ۶ ۰ ۴۲ ۳ ۰ ۱۰ ۸ ۱ ۶۴ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۶
ارمنستان ۶ ۶ ۰ ۳۲ ۲ ۰ ۲۷ ۲ ۰ ۶۳ ۶۱ ۰ ۰ ۱ ۳
قبرس ۶ ۴ ۲ ۱۷ ۱۱ ۰ ۳۳ ۱ ۰ ۶۲ ۶۲ ۰ ۰ ۱ ۳
استونی ۶ ۶ ۰ ۳۷ ۲ ۰ ۱۳ ۹ ۰ ۶۱ ۶۳ ۰ ۰ ۰ ۴
قرقیزستان ۶ ۵ ۱ ۱۰ ۱۴ ۰ ۳۵ ۲ ۰ ۶۱ ۶۳ ۰ ۱ ۱ ۳
کلمبیا ۴ ۳ ۱ ۲۴ ۱۰ ۰ ۲۴ ۲ ۰ ۶۰ ۶۵ ۰ ۰ ۳ ۱
Cambodia ۶ ۵ ۱ ۲۱ ۲ ۱ ۳۴ ۰ ۰ ۵۸ ۶۶ ۰ ۰ ۰ ۵
عربستان سعودی ۶ ۶ ۰ ۳۶ ۴ ۰ ۱۴ ۱ ۰ ۵۵ ۶۷ ۰ ۰ ۲ ۲
مراکش ۶ ۶ ۰ ۳۸ ۱ ۰ ۱۵ ۱ ۰ ۵۵ ۶۷ ۰ ۰ ۱ ۳
بنگلادش ۵ ۴ ۱ ۱۹ ۷ ۰ ۲۸ ۰ ۰ ۵۴ ۶۹ ۰ ۰ ۱ ۳
Ivory Coast ۵ ۵ ۰ ۲۴ ۹ ۰ ۲۱ ۰ ۰ ۵۴ ۶۹ ۰ ۱ ۰ ۲
ایسلند ۶ ۲ ۴ ۲۰ ۵ ۰ ۲۷ ۱ ۰ ۵۳ ۷۱ ۰ ۰ ۰ ۴
فنلاند ۶ ۶ ۰ ۳۴ ۲ ۰ ۱۶ ۰ ۰ ۵۲ ۷۲ ۰ ۰ ۱ ۴
سوئد ۶ ۵ ۱ ۳۲ ۰ ۰ ۱۳ ۷ ۰ ۵۲ ۷۲ ۰ ۰ ۰ ۳
فیلیپین ۳ ۲ ۱ ۱۷ ۷ ۰ ۲۱ ۰ ۰ ۴۵ ۷۴ ۰ ۱ ۰ ۲
نروژ ۶ ۶ ۰ ۲۱ ۲ ۰ ۱۳ ۵ ۰ ۴۱ ۷۵ ۰ ۰ ۰ ۱
اکوادور ۶ ۴ ۲ ۱۸ ۵ ۰ ۱۶ ۰ ۰ ۳۹ ۷۶ ۰ ۰ ۱ ۱
ترینیداد و توباگو ۵ ۴ ۱ ۱۱ ۷ ۰ ۱۵ ۴ ۰ ۳۷ ۷۷ ۰ ۱ ۰ ۰
پورتوریکو ۲ ۲ ۰ ۹ ۷ ۱ ۱۰ ۷ ۰ ۳۴ ۷۸ ۱ ۰ ۰ ۰
پاناما ۲ ۲ ۰ ۱۴ ۳ ۱ ۱۴ ۰ ۰ ۳۲ ۷۹ ۰ ۰ ۲ ۰
کاستاریکا ۳ ۳ ۰ ۱۷ ۱ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۳۲ ۷۹ ۰ ۰ ۱ ۱
لوکزامبورگ ۳ ۳ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۱۴ ۳ ۰ ۳۱ ۸۱ ۰ ۰ ۰ ۲
تونس ۲ ۲ ۰ ۱۰ ۷ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۳۱ ۸۱ ۰ ۱ ۰ ۱
سوریه ۶ ۲ ۴ ۱۱ ۱ ۰ ۱۷ ۰ ۰ ۲۹ ۸۳ ۰ ۰ ۰ ۲
نیجریه ۵ ۴ ۱ ۱۴ ۰ ۰ ۱۲ ۱ ۰ ۲۷ ۸۴ ۰ ۰ ۱ ۰
پاراگوئه ۴ ۴ ۰ ۱۰ ۳ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۲۶ ۸۵ ۰ ۰ ۰ ۱
کوبا ۱ ۱ ۰ ۷ ۷ ۰ ۷ ۵ ۰ ۲۶ ۸۵ ۰ ۱ ۰ ۰
                   
.:. بیشتر بخوان .:.
کلاسهای المپیاد ویژه بچه‌های ورودی نهم تابستان 1403

 

 

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.