کلاس‌های المپیاد در تابستان 1400


پانزدهمین سال المپیادی آیریسک در تابستان 1400 با دوره‌های مقدماتی، پیشرفته و مبحثی برای هر سطح از آمادگی برگزار می‌شود.

برای اطلاعات و ثبت‌نام کلیک کنید [+]

فروشگاه کتاب‌های المپیاد


خرید آنلاین و ارسال کتاب‌های المپیاد به سراسر ایران

کلیک کنید

آزمون‌های المپیاد و هوش


برگزاری آنلاین آزمون‌های شبیه‌ساز المپیاد و هوش

کلیک کنید

طرح ویتامینه درسی


درس‌های مدرسه را المپیادی یاد بگیر

کلیک کن

سال 1400 با آیریسک


تقویم سالانه‌ی فعالیت‌های آیریسک و المپیاد

به زودی . . .

دایرة‌المعارف المپیاد


هر چیزی که درباره‌ی المپیاد باید بدانید

کلیک کنید

آموزش چهارفصل المپیاد در آیریسک

تابستان 1400، آنلاین در سراسر ایران

× بستن اطلاعات بیشتر

[سه شنبه، 8 تير، 1400]
[سه شنبه، 8 تير، 1400]
[سه شنبه، 1 تير، 1400]
[جمعه، 28 خرداد، 1400]
[سه شنبه، 25 خرداد، 1400]
[يكشنبه، 23 خرداد، 1400]
[شنبه، 15 خرداد، 1400]
[شنبه، 15 خرداد، 1400]
[پنجشنبه، 13 خرداد، 1400]
[پنجشنبه، 13 خرداد، 1400]
[چهارشنبه، 12 خرداد، 1400]
[شنبه، 8 خرداد، 1400]
[شنبه، 8 خرداد، 1400]
[شنبه، 8 خرداد، 1400]
[جمعه، 24 ارديبهشت، 1400]

[سه شنبه، 8 تير، 1400]
[جمعه، 28 خرداد، 1400]
[پنجشنبه، 13 خرداد، 1400]
[جمعه، 24 ارديبهشت، 1400]
[پنجشنبه، 23 ارديبهشت، 1400]
[چهارشنبه، 22 ارديبهشت، 1400]
[سه شنبه، 21 ارديبهشت، 1400]
[چهارشنبه، 15 ارديبهشت، 1400]
[سه شنبه، 31 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 23 فروردين، 1400]
[شنبه، 21 فروردين، 1400]
[سه شنبه، 26 اسفند، 1399]
[سه شنبه، 12 اسفند، 1399]
[شنبه، 25 بهمن، 1399]
[جمعه، 10 بهمن، 1399]

[جمعه، 28 خرداد، 1400]
[شنبه، 8 خرداد، 1400]
[چهارشنبه، 22 ارديبهشت، 1400]
[چهارشنبه، 15 ارديبهشت، 1400]
[شنبه، 4 ارديبهشت، 1400]
[سه شنبه، 31 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 23 فروردين، 1400]
[شنبه، 21 فروردين، 1400]
[سه شنبه، 26 اسفند، 1399]
[سه شنبه، 12 اسفند، 1399]
[شنبه، 25 بهمن، 1399]
[چهارشنبه، 15 بهمن، 1399]
[جمعه، 10 بهمن، 1399]
[شنبه، 27 دي، 1399]
[پنجشنبه، 25 دي، 1399]

[جمعه، 28 خرداد، 1400]
[شنبه، 8 خرداد، 1400]
[چهارشنبه، 22 ارديبهشت، 1400]
[چهارشنبه، 15 ارديبهشت، 1400]
[سه شنبه، 7 ارديبهشت، 1400]
[سه شنبه، 7 ارديبهشت، 1400]
[سه شنبه، 31 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 23 فروردين، 1400]
[شنبه، 21 فروردين، 1400]
[سه شنبه، 26 اسفند، 1399]
[دوشنبه، 18 اسفند، 1399]
[سه شنبه، 12 اسفند، 1399]
[شنبه، 25 بهمن، 1399]
[چهارشنبه، 15 بهمن، 1399]
[جمعه، 10 بهمن، 1399]

[سه شنبه، 8 تير، 1400]
[جمعه، 28 خرداد، 1400]
[چهارشنبه، 22 ارديبهشت، 1400]
[چهارشنبه، 15 ارديبهشت، 1400]
[سه شنبه، 7 ارديبهشت، 1400]
[سه شنبه، 31 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 23 فروردين، 1400]
[شنبه، 21 فروردين، 1400]
[سه شنبه، 26 اسفند، 1399]
[دوشنبه، 18 اسفند، 1399]
[سه شنبه، 12 اسفند، 1399]
[شنبه، 25 بهمن، 1399]
[يكشنبه، 5 بهمن، 1399]
[شنبه، 27 دي، 1399]
[پنجشنبه، 25 دي، 1399]

[جمعه، 28 خرداد، 1400]
[پنجشنبه، 13 خرداد، 1400]
[شنبه، 8 خرداد، 1400]
[چهارشنبه، 22 ارديبهشت، 1400]
[چهارشنبه، 15 ارديبهشت، 1400]
[شنبه، 4 ارديبهشت، 1400]
[سه شنبه، 31 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 23 فروردين، 1400]
[شنبه، 21 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 16 فروردين، 1400]
[سه شنبه، 26 اسفند، 1399]
[شنبه، 16 اسفند، 1399]
[سه شنبه، 12 اسفند، 1399]
[شنبه، 2 اسفند، 1399]
[شنبه، 2 اسفند، 1399]

[جمعه، 28 خرداد، 1400]
[يكشنبه، 23 خرداد، 1400]
[چهارشنبه، 22 ارديبهشت، 1400]
[چهارشنبه، 15 ارديبهشت، 1400]
[سه شنبه، 31 فروردين، 1400]
[يكشنبه، 29 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 23 فروردين، 1400]
[شنبه، 21 فروردين، 1400]
[سه شنبه، 26 اسفند، 1399]
[شنبه، 25 بهمن، 1399]
[چهارشنبه، 8 بهمن، 1399]
[شنبه، 27 دي، 1399]
[پنجشنبه، 25 دي، 1399]
[سه شنبه، 23 دي، 1399]
[دوشنبه، 22 دي، 1399]

[سه شنبه، 1 تير، 1400]
[جمعه، 28 خرداد، 1400]
[شنبه، 15 خرداد، 1400]
[چهارشنبه، 22 ارديبهشت، 1400]
[چهارشنبه، 15 ارديبهشت، 1400]
[شنبه، 4 ارديبهشت، 1400]
[سه شنبه، 31 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 23 فروردين، 1400]
[شنبه، 21 فروردين، 1400]
[سه شنبه، 26 اسفند، 1399]
[سه شنبه، 12 اسفند، 1399]
[شنبه، 25 بهمن، 1399]
[چهارشنبه، 15 بهمن، 1399]
[سه شنبه، 30 دي، 1399]
[شنبه، 27 دي، 1399]

[جمعه، 28 خرداد، 1400]
[سه شنبه، 25 خرداد، 1400]
[چهارشنبه، 22 ارديبهشت، 1400]
[دوشنبه، 20 ارديبهشت، 1400]
[چهارشنبه، 15 ارديبهشت، 1400]
[سه شنبه، 31 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 23 فروردين، 1400]
[شنبه، 21 فروردين، 1400]
[دوشنبه، 16 فروردين، 1400]
[سه شنبه، 26 اسفند، 1399]
[سه شنبه، 19 اسفند، 1399]
[سه شنبه، 12 اسفند، 1399]
[شنبه، 25 بهمن، 1399]
[چهارشنبه، 15 بهمن، 1399]
[جمعه، 10 بهمن، 1399]

[سه شنبه، 8 تير، 1400]
[سه شنبه، 8 تير، 1400]
[جمعه، 28 خرداد، 1400]
[سه شنبه، 25 خرداد، 1400]
[يكشنبه، 23 خرداد، 1400]
[شنبه، 15 خرداد، 1400]
[پنجشنبه، 13 خرداد، 1400]
[شنبه، 8 خرداد، 1400]
[شنبه، 8 خرداد، 1400]
[شنبه، 8 خرداد، 1400]
[جمعه، 24 ارديبهشت، 1400]
[دوشنبه، 20 ارديبهشت، 1400]
[چهارشنبه، 15 ارديبهشت، 1400]
[سه شنبه، 7 ارديبهشت، 1400]
[سه شنبه، 7 ارديبهشت، 1400]

[چهارشنبه، 12 خرداد، 1400]
[شنبه، 25 بهمن، 1399]
[چهارشنبه، 15 بهمن، 1399]
[شنبه، 27 دي، 1399]
[پنجشنبه، 25 دي، 1399]
[شنبه، 10 آبان، 1399]
[شنبه، 1 شهريور، 1399]
[چهارشنبه، 7 اسفند، 1398]
[جمعه، 25 بهمن، 1398]
[يكشنبه، 29 دي، 1398]
[پنجشنبه، 19 دي، 1398]
[يكشنبه، 21 مهر، 1398]
[سه شنبه، 22 مرداد، 1398]
[سه شنبه، 22 مرداد، 1398]
[سه شنبه، 22 مرداد، 1398]

[جمعه، 28 خرداد، 1400]
[شنبه، 15 خرداد، 1400]
[دوشنبه، 23 فروردين، 1400]
[جمعه، 12 دي، 1399]
[شنبه، 17 خرداد، 1399]
[جمعه، 26 ارديبهشت، 1399]
[شنبه، 18 خرداد، 1398]
[پنجشنبه، 14 تير، 1397]
[پنجشنبه، 17 خرداد، 1397]
[شنبه، 5 خرداد، 1397]
[چهارشنبه، 26 ارديبهشت، 1397]
[چهارشنبه، 19 ارديبهشت، 1397]
[شنبه، 15 ارديبهشت، 1397]
[يكشنبه، 14 آبان، 1396]
[يكشنبه، 16 مهر، 1396]

قابل توجه المپیادی های عزیز

گروه المپیادهای علمی ایران (آیریسک) به همت جمعی از مدال‌آوران و مدرسین المپیادی و اساتید دانشگاه از شهریور سال 1386 کار خود را آغاز نمود و در گامِ اول به منظور گسترش عدالت آموزشی در سراسر ایران، ساخت محتوای قوی و اطلاع‌رسانی بر بسترهای پیشگام و مجازی را در دستور کار قرار داد. برگزاری آزمون‌های آزمایشی (المپیاد و تیزهوشان)، دوره‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و مسوولین، برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی برای مدارس کشور و تولید کتاب‌های مورد نیاز به فعالیت‌های آیریسک اضافه شد. خرسندیم که این فعالیت‌ها نقش مفید و پررنگی در پیشرفت دانش‌پژوهان ایران داشته است و با استقبال ده‌ها هزار نفر و کسب نتایج علمی و صنعتی عالی توسط دانش‌آموختگان این گروه، فعالیت‌های آیریسک روز‌به‌روز در حال گسترش است.


تایید شده

logo-samandehi