تفکر و کارآفرینی مربع

دوره تابستانی المپیاد تفکر و کارآفرینی سال ۱۴۰۲ به پایان رسید . . .

با گذر از دوره‌ی تابستانی ۱۴۰۲ و آموزش و آزمون‌های فراوان، رنگ مدال‌های کشوری المپیاد تفکر و کارآفرینی در سال ۱۴۰۲ توسط کمیته علمی باشگاه دانش‌پژوهان جوان اعلام شد.

برای تمام نوجوانان پرتلاش و نخبه‌ی ایران که در ادامه اسامی آن‌ها آمده است، آرزوی موفقیت داریم و فارغ از اینکه کدام شهر، استان یا مدرسه بوده‌اند و در کلاس‌های المپیاد آیریسک شرکت کرده‌اند یا نه، بهترین‌ها را می‌خواهیم. همگی در قدم اول راهی هستید که در نهایت به اثرگذاری شما برای بهتر شدن جهان خواهد رسید.

هر زمان که کمکی نیاز داشتید، روی ما حساب کنید چون ما همیشه روی شما حساب می‌کنیم. هر وقت به صورت حضوری و مجازی تشریف بیارید، قدمتان بر چشم ما جای دارد. بچه‌های قدیمی‌تر خبر دارند که دفتر آیریسک کِی‌ها بازه، سر راه خودتون شیرینی هم بگیرید، چای و قهوه‌اش با ما 🙂

نتایج المپیاد تفکر و کارآفرینی ۱۴۰۲

نام نام خانوادگی شهرمدال
بهار اکبریخراسان رضویطلا
عرفانپورایمانیخراسان رضویطلا
ساریناحکمت‌پورخراسان رضویطلا
سیدشهریارسیدحسینیخراسان رضویطلا
سپنتاشکربیگیتهرانطلا
حانیهغلامی رنانیاصفهانطلا
سارینامحمودیاصفهانطلا
الیناوطن‌خواهفارسطلا
پارسااژدریخراسان رضوینقره
مسیحاستکیاصفهاننقره
ابوالفضلاسلامی اصطهباناتیاصفهاننقره
شقایقاله وکیلاصفهاننقره
پویاایراندوستخراسان رضوینقره
امیرمحمدپایدارفارسنقره
محمدرضاجعفراسماعیلیقمنقره
آرشاویرچمن‌آراخراسان رضوینقره
ثناحمیدی اصفهانیاصفهاننقره
فاطمهخاندانیکرماننقره
امیررضارجنیگلستاننقره
شهرزادسلطانی‌فرخراسان رضوینقره
ابوالفضلعباسیانخراسان رضوینقره
حنانهقارونی‌فردخراسان رضوینقره
جوادنجاریانتهراننقره
ستایشنژادمحمد نامقیخراسان رضوینقره
پرهامآذرنیاتهران (شهرستانها)برنز
ساغرپورمخولی دزفولیخوزستانبرنز
فاطمهجنت فریدونیمازندرانبرنز
سیدمهیارحجازیخراسان رضویبرنز
محمدحسیندیده‌بانسمنانبرنز
آرمیتارجبی دهنویاصفهانبرنز
سجادسعیدی شریف‌آبادخراسان رضویبرنز
کوثرشحنهسمنانبرنز
میناشریعت‌پناهخراسان رضویبرنز
مریمظریفیخراسان رضویبرنز
آیلینعباس‌پورگلستانبرنز
فاطمهکاظمیالبرزبرنز
.:. بیشتر بخوان .:.
تخفیف نوروزی فیلمهای آموزش المپیاد آیریسک

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.