سؤال‌های آزمون مرحله اول المپیاد ریاضی در سال ۱۳۹۶ به دو شکل پنج گزینه‌ای و پاسخ کوتاه طراحی شده است. پاسخ درست به هر دو نوع سوال ۴ نمره مثبت و پاسخ غلط به هر سؤال ۵ گزینه‌ای 1 نمره‌ی منفی دارد ولی پاسخ غلط به سوال های پاسخ کوتاه نمره منفی ندارد. پاسخ نامه در مورد هر دو نوع سوال مشابه و شامل پنج ستون است که در هر کدام می‌توان یک رقم از ارقام صفر تا نه را با سیاه کردن مشخص کرد.

جواب سؤال‌های پاسخ کوتاه، عددی نامنفی و کمتر از صدهزار است. شرکت کننده باید ارقام قسمت صحیح آن را جداگانه در پاسخ نامه سیاه کند. به عنوان مثال اگر پاسخ سوالی  6950/73 بود از قسمت اعشاری صرف نظر کنید و در پاسخ نامه‌، رقم‌های  0، ۵، ۹ و ۶ را سیاه کنید.

در مورد سؤال‌های پنج گزینه‌ای، باید در ستون سمت راست گزینه‌ی مورد نظر در بخش رقم یکان سیاه شود.

.:. بیشتر بخوان .:.
دوره آمادگی المپیاد ریاضی تابستان 1403 هشتم تا یازدهم

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.