ضمن عرض خسته نباشید به دانش پژوهانی که در آزمونهای مجازی ۲۸ و ۲۹ مهرماه نود شرکت نموده اند، به اطلاع ایشان رسانده میشود که پاسخنامه تشریحی آزمونها، به مرور و طی این هفته بر روی سایت قرار خواهد گرفت و در صفحه آزمون جایگزین لینک دریافت سوالات خواهد شد. تا آن زمان دوستان شرکت کننده و عزیزان طراح سوالات میتوانند در تالارهای گفتمان به بررسی سوالات بپردازند. لینک اتاقهای بررسی سوالات هر رشته در زیر آمده است و هر رشته ای که پاسخنامه تشریحی آن در صفحه آزمون قرار گرفته باشد، با زیر خط مشخص خواهد شد.

المپیاد ریاضیالمپیاد فیزیکالمپیاد شیمیالمپیاد کامپیوتر المپیاد نجوم

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.