در بهار سال ۱۳۸۸ و پس از برگزاری دوره های نهایی آمادگی تیم المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران، 6 نفر از بهترین دانش پژوهان ایرانی انتخاب شده و به پنجاهمین المپیاد جهانی ریاضی در آلمان اعزام میگردند. اسامی نفرات منتخب و اخبار مربوط به این تیم در ادامه مطلب ارایه شده و به مرور تکمیل خواهد شد.

نفرات اعزامی به پنجاهمین المپیاد جهانی ریاضی در کشور آلمان

 

سید احسان آزرم سا

سید احسان آزرم آسا

برنز جهانی

حسین دبیریان

حسین دبیریان

نقره جهانی

خشایار خسروی

خشایار خسروی

طلای جهانی

سپهر قاضی نظامی

سپهر قاضی نظامی

نقره جهانی

امیرمسعود گیوه چی

امیرمسعود گیوه چی

نقره جهانی

پویا وحیدی فردوسی

پویا وحیدی فردوسی

نقره جهانی

 

 

نتیجه به دست آمده توسط تیم المپیاد ریاضی ایران در پنجاهمین دوره المپیاد جهانی ریاضی

المپیادهای علمی ایران: نمایندگان جوان ایران در پنجاهمین المپیاد جهانی ریاضی در برمن آلمان با کسب یک مدال طلا، چهار مدال نقره و یک مدال برنز رقابت ها را به پایان بردند. در این دوره از مسابقات که با حضور ۶۰۰ دانش آموز از ۱۰۵ کشور جهان برگزار شد آقایان : خشایار خسروی به مدال طلا، حسین دبیریان، امیر مسعود گیوه چی، سپهر قاضی نظامی و پویا وحیدی فردوسی به مدال نقره و احسان آزرم سا نیز به مدال برنز دست یافتند. در این رقابت ها کشورهای چین، ژاپن و روسیه به مقام های اول تا سوم دست یافتند و ایران حائز رتبه پانزدهم شد.

نمرات کسب شده و رتبه کل اعضای تیم پنجاهمین المپیاد ریاضی ایران

جدول مدال ها:

 • خشایار خسروی (طلا)
 • نمره سوال هایش:
 1. سوال اول: ۷نمره(از ۷)
 2. سوال دوم: ۷نمره(از ۷)
 3. سوال سوم: ۲نمره(از ۷)
 4. سوال چهارم: ۷نمره(از ۷)
 5. سوال پنجم: ۷نمره(از ۷)
 6. سوال ششم: ۳نمره(از ۷)
 جمع نمرات: ۳۳نمره (از ۴۲نمره)
درصد عملکرد: ۹۳.۶۲%
 رتبه کل: ۳۷ام
 • امیرمسعود گیوه چی(نقره)
 • نمره سوال هایش:
 1. سوال اول: ۷نمره(از ۷)
 2. سوال دوم: ۷نمره(از ۷)
 3. سوال سوم: ۴نمره(از ۷)
 4. سوال چهارم: ۵نمره(از ۷)
 5. سوال پنجم: ۷نمره(از ۷)
 6. سوال ششم: ۰نمره(از ۷)
 جمع نمرات:۳۰نمره(از ۴۲نمره)
درصد عملکرد:۹۰.۶۰%
رتبه کل:۵۴ام
 • پویا وحیدی فردوسی(نقره)
 • نمره سوال هایش:
 1. سوال اول: ۷نمره(از ۷)
 2. سوال دوم: ۷نمره(از ۷)
 3. سوال سوم: ۱نمره(از ۷)
 4. سوال چهارم: ۶نمره(از ۷)
 5. سوال پنجم: ۷نمره(از ۷)
 6. سوال ششم: ۰نمره(از ۷)
جمع نمرات:۲۸نمره(از ۴۲نمره)
درصد عملکرد:۸۵.۶۴%
رتبه کل:۸۳ام
 • حسین دبیریان(نقره)
 • نمره سوال هایش:
 1. سوال اول: ۷نمره(از ۷)
 2. سوال دوم: ۷نمره(از ۷)
 3. سوال سوم: ۱نمره(از ۷)
 4. سوال چهارم: ۶نمره(از ۷)
 5. سوال پنجم: ۱نمره(از ۷)
 6. سوال ششم:۰نمره(از ۷)
جمع نمرات:۲۴نمره(از ۴۲نمره)
درصد عملکرد:۷۷.۱۳%
رتبه کل:۱۳۰ام
 • سپهر قاضی نظامی(نقره)
 • نمره سوال هایش:
 1. سوال اول: ۷نمره(از ۷)
 2. سوال دوم: ۷نمره(از ۷)
 3. سوال سوم: ۱نمره(از ۷)
 4. سوال چهارم: ۶نمره(از ۷)
 5. سوال پنجم: ۱نمره(از ۷)
 6. سوال ششم: ۰نمره(از ۷)
جمع نمرات:۲۴نمره(از ۴۲نمره)
 درصد عملکرد:۷۷.۱۳%
  رتبه کل:۱۳۰ام
 • سید احسان آزرم سا(برنز)
 • نمره سوال هایش:
 1. سوال اول: ۷نمره(از ۷)
 2. سوال دوم: ۷نمره(از ۷)
 3. سوال سوم: ۱نمره(از ۷)
 4. سوال چهارم: ۰نمره(از ۷)
 5. سوال پنجم: ۷نمره(از ۷)
 6. سوال ششم: ۰نمره(از ۷)
جمع نمرات:۲۲نمره(از ۴۲نمره)
درصد عملکرد:۷۰.۳۹%
رتبه کل:۱۶۸ام

 

.:. بیشتر بخوان .:.
کلاسهای المپیاد ویژه بچه‌های ورودی یازدهم تابستان 1403

 

نتیجه تیمی

سوال اول:۴۲نمره(از ۴۲)
سوال دوم:۴۲نمره(از ۴۲)
سوال سوم:۱۰نمره(از ۴۲)
سوال چهارم:۳۰نمره(از ۴۲)
سوال پنجم:۳۴مره(از ۴۲)
سوال ششم:۳نمره(از ۴۲)
جمع نمرات:۱۶۱نمره(از ۲۵۲نمره)
درصد عملکرد:۸۶.۴%
رتبه کل:۱۵ام

 

 

سرپرست تیم: آرش رستگار ، جانشین سرپرست: امید نقشینه ارجمند

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.