نانوتکنولوژی یک موضوع جدید نیست! از سالها پیش در تمام علوم تجربی و مهندسی از اتمها و مولکولهایی استفاده میشده که به انجمن نانو در آیریسکمراتب کوچکتر از مقیاس نانو هستند؛ اما در سالهای اخیر، کنترل ذرات در مقیاس نانو و شناسایی آنها پیشرفت شگرفی داشته است. ایران نیز یکی از کشورهایی است که سرمایه گذاری فراوانی در این موضوع انجام داده و اکنون یکی از قطبهای پیشرفت و تولید مقالات در علوم مربوط به نانو میباشد. با توجه به علاقه دانش پژوهان به این زمینه و برگزاری المپیادهای دانش آموزی نانو در چند سال اخیر، آیریسک بخش جدیدی را در تالارهای گفتمان ایجاد کرده است که هدف آن آشنایی با اصول نانوتکنولوژی و آمادگی دانش آموزان برای شرکت در مسابقات نانو است [دنبالک].

دست اندرکاران، اساتید و دانشجویانی که در زمینه های گوناگون مربوط به نانوتکنولوژی تجربه کافی دارند، میتوانند با تکمیل و ارسال این فرم، آمادگی خود را جهت راهبری موضوعات مختلف اعلام نمایند. امیدواریم با بهره گیری از خرد جمعی و نهادینه کردن این زمینه در ذهن جوان دانش آموزان، بتوانیم در سالهای آینده علاوه بر بخشهای نظری، در بخشهای عملی از این دانش استفاده کرده و یکی از کشورهای تولیدکننده محصولات نانو نیز باشیم.

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.