پس از اعلام نتایج مرحله دوم المپیادهای علمی در هر سال، برنامه ریزی و تلاش برای کسب موفقیت در آزمون سال بعد توسط مدارس و اساتید هر رشته با شدت بیشتری ادامه میابد.

بدیهی است که برنامه ریزی مفید و موثر برای آماده سازی دانش آموزان برای کسب موفقیت هر چه بیشتر در عرصه های بین المللی، نیازمند همکاری و همفکری وزیر آموزش و پرورش، رییس باشگاه دانش پژوهان جوان، مدیران آموزش و پرورش استان، مدیران منطقه، مدیران مدارس، مسوولین آموزشی و دانش پژوهان هر پایه ی تحصیلی است.

از آنجا که یکی از کلیدهای یاری دهنده ی مسوولین، بررسی پیشرفت یا پسرفت عملکرد در سالهای گذشته و همچنین الگوبرداری از نمونه های موفق در این عرصه است، سایت المپیادهای علمی ایران تعداد پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمونهای المپیاد را به تفکیک رشته، استان و جنسیت در ادامه مطلب ارایه میکند.

آمار پذیرفته شدگان مرحله دوم المپیادهای علمی سال ۱۳۹۰ به تفکیک استان، رشته و جنسیت

نام استان المپیاد ریاضی المپیاد فیزیک المپیاد شیمی المپیاد کامپیوتر المپیاد زیست  المپیاد نجوم المپیاد ادبی جمع درصد از کل قبول شدگان
آذربایجان شرقی ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۳ ۰ ۱۰ ۳.۴
آذربایجان غربی ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰.۷
اردبیل ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰.۳
اصفهان ۱ ۳ ۱ ۷ ۵ ۲ ۵ ۲۴ ۸.۱
البرز ۳ ۲ ۱ ۳ ۰ ۲ ۰ ۱۱ ۳.۷
ایلام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰.۰
بوشهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰.۰
تهران ۲۹ ۲۶ ۱۶ ۲۶ ۸ ۲۳ ۲۲ ۱۵۰ ۵۰.۸
چهارمحال و بختیاری ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱.۰
خراسان جنوبی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰.۰
خراسان رضوی ۱ ۰ ۳ ۴ ۱۲ ۱ ۱ ۲۲ ۷.۵
خراسان شمالی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰.۳
خوزستان ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰.۷
زنجان ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۴ ۱.۴
سمنان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰.۰
سیستان و بلوچستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰.۳
فارس ۱ ۲ ۱ ۳ ۲ ۲ ۵ ۱۶ ۵.۴
قزوین ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۳ ۱.۰
قم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰.۰
کردستان ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰.۳
کرمان ۰ ۰ ۲ ۲ ۱ ۱ ۲ ۸ ۲.۷
کرمانشاه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰.۰
کهگیلویه و بویراحمد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰.۰
گلستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰.۰
گیلان ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۱.۰
لرستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰.۳
مازندران ۱ ۱ ۴ ۲ ۱ ۴ ۲ ۱۵ ۵.۱
مرکزی ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰.۳
هرمزگان ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰.۷
همدان ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۱.۰
یزد ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰.۷
شهرستانهای تهران ۲ ۰ ۴ ۱ ۲ ۰ ۰ ۹ ۳.۱
دختر ۴ ۴ ۱۴ ۸ ۲۵ ۸ ۲۹ ۹۲ ۳۱.۲
پسر ۳۹ ۳۸ ۲۶ ۴۶ ۱۰ ۳۴ ۱۰ ۲۰۳ ۶۸.۸
جمع ۴۳ ۴۲ ۴۰ ۵۴ ۳۵ ۴۲ ۳۹ ۲۹۵ ۱۰۰.۰
.:. بیشتر بخوان .:.
مقایسه‌ی استانها در المپیاد زیست شناسی 1402

 

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.