هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ اجرا خواهد شد. هجدهمین جشنواره خوارزمیاین جشنواره به‌منظور فراهم نمودن زمینه‌های مساعد و لازم برای حضور گسترده دانش­ آموزان و هنرجویان دوره دوم متوسطه در عرصه پژوهش، نوآوری، ابتکار و اختراع، و همچنین تبلیغ، ترویج و تعمیق روحیه پژوهش و نوآوری در بین آنان فعالیت می‌کند و رشد کمی و کیفی طرح‌ها و اجرای مطلوب بخش دانش‌آموزی از اهداف آن است.

ثبت نام هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی از ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ تا ۱۹ فروردین ۱۳۹۵ از طریق سامانه‌ی جشنواره [اینجا] انجام می‌شود.

برای مطالعه‌ی توضیحات کامل روند برگزاری، ثبت نام و داوری به ادامه‌ی مطلب مراجعه نمایید.

 

نحوه ثبت نام و اجرای بخش دانش آموزی هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

الف- ارکان جشنواره:

۱- کمیته اجرایی جشنواره در استان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

– مدیرکل آموزش‌وپرورش استان (رئیس کمیته جشنواره )؛

– معاونان مدیرکل ( معاون آموزش متوسطه، به‌عنوان جانشین رئیس کمیته جشنواره)؛

– دبیر جشنواره (کمیته اجرایی جشنواره استان بایستی سه نفر از همکاران علاقه‌مند با توانمندی و تجربیات لازم را با ارائه حکم کارگزینی و سوابق علمی، اجرایی و پژوهشی مرتبط با جشنواره و به ترتیب اولویت، به ستاد جشنواره اعلام نماید. ستاد  جشنواره پس از بررسی مستندات و در صورت لزوم، مصاحبه، نسبت به صدور ابلاغ دبیر جشنواره استان اقدام خواهد کرد. ابقای دبیر قبلی جشنواره نیز منوط به درخواست استان و تأیید ستاد جشنواره و صدور ابلاغ دوره جدید است؛ در غیر این صورت، باید نسبت به معرفی افراد واجد شرایط فوق اقدام شود)؛

– مدیر کمیته اجرایی(یک نفر از همکاران علاقه‌مند با توانمندی و تجربیات لازم، با پیشنهاد دبیر جشنواره استان و ابلاغ مدیرکل آموزش‌وپرورش)؛

– رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان؛

– رئیس گروه‌های آموزش دوره اول و دوم متوسطه، دوره دوم متوسطه نظری، فنّاوری و گروه‌های آموزشی متوسطه و تحقیق و پژوهش و رئیس اداره فنی و حرفه­ای و کاردانش.

– مسئول هیئت‌داوران جشنواره؛

– نماینده مدیران  پژوهش ­سراهای دانش‌آموزی؛

– نماینده بنیاد ملی نخبگان استان؛

– نماینده کمیته ارتباط با جامعه و صنعت؛

– نماینده مدارس سما (وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی)؛

– نماینده آموزش‌وپرورش عشایری؛

– نماینده اداره امور شاهد و ایثارگران؛

–  نماینده مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی؛

–  افراد دیگر به تشخیص رئیس کمیته جشنواره.

۲- ترکیب دبیر جشنواره، مدیر کمیته اجرایی و مسئول هیئت‌داوران جشنواره جوان خوارزمی استان به‌گونه‌ایباشد که از هر دو حوزه معاونت آموزش متوسطه و اداره استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان انتخاب شوند.  همکاری و هماهنگی همه ادارات، دفاتر، واحدها و اعضای کمیته اجرایی با دبیر جشنواره استان الزامی است.

۳- فهرست مشخصات اعضای کمیته اجرایی هجدهمین جشنواره استان به همراه حکم کارگزینی و یک قطعه عکس پرسنلی دبیر جشنواره  و ابلاغ، حکم کارگزینی و یک قطعه عکس پرسنلی مدیر کمیته اجرایی و گزارش عملکرد دبیرخانه جشنواره استان در اجرای  جشنواره، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۳۹۵ به دبیرخانه ستاد جشنواره ارسال شود.

 

ب- شرح وظایف کمیته اجرایی و دبیر جشنواره و پژوهش ­سراهای دانش‌آموزی:

 1- ارسال به‌موقع بخشنامه‌ها به مدیریت‌های آموزش‌وپرورش شهرستان /منطقه/ ناحیه و اطلاع‌رسانی به تمام پژوهش ­سراهای دانش‌آموزی، دبیرستان‌ها و هنرستان‌ها؛ اعم از دولتی و غیردولتی ، روزانه، بزرگ‌سالان و آموزش از راه دور ضروری است.

۲- ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها با توجه به ماده (۴) بخشنامه شماره ۵۴۰۳۰/۲۰۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، از طریق رسانه‌های جمعی و شبکه‌های تلویزیونی استانی، با معرفی جشنواره جوان خوارزمی و نحوه اجرا و چگونگی شرکت پژوهشگران و نوآوران در جشنواره، و نیز هدایت و حمایت دانش ­آموزان و هنرجویان، زمینه شرکت گسترده‌تر و کیفی‌تر آنان را در هجدهمین جشنواره فراهم نمایند.

۳- به‌منظور معرفی آثار و یافته‌های علمی و فنی نوآوران و آشنایی دانش آموزان با جشنواره جوان خوارزمی و تشویق آنان در فعالیت‌های علمی و پژوهشی و دستیابی به یافته‌های جدید، برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای علمی، پژوهشی و فنی دانش­آموزان برگزیده در سطح استان و شهرستان/منطقه/ناحیه، به‌ویژه در پژوهش ­سراهای
دانش­آموزی و در صورت امکان در پارک‌های علم و فناوری ضروری است.

۴- برای ایجاد انگیزه در مدیران پژوهش ­سراها و واحدهای آموزشی و استادان/دبیران/هنرآموزان راهنما، نسبت به تقدیر از مدیران و استادان/دبیران/هنرآموزان فعال مذکور اقدام شود و فعال‌ترین مدیر پژوهش ­سرا، مدیر واحد آموزشی و استادان/دبیران/هنرآموزان راهنمای استان در دوره قبلی، با ارائه شرح فعالیت‌ها و مستندات لازم، به همراه فهرست کامل افراد تقدیر شده، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۳۹۵ به ستاد جشنواره اعلام شود.

۵- به‌منظور انجام مطلوب فعالیت‌های جشنواره، هماهنگی دبیر جشنواره جوان خوارزمی استان و اداره استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان و کمیته اجرایی جشنواره مورد انتظار است.   

۶- کمیته‌های داوری، علمی و اجرایی ستاد جشنواره تا پایان تیر ۱۳۹۵ از فرایند جشنواره در سطح استان‌ها بازدید به عمل خواهند آورد. در این راستا، استان‌ها می‌توانند جلسات تخصصی، دوره‌های آموزشی و گردهمایی‌های توجیهی جشنواره استان را با بازدید حوزه ستادی هماهنگ نمایند.

۷- دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی استان نسبت به انتخاب و صدور ابلاغ دبیران جشنواره شهرستان‌ها، مناطق و نواحی اقدام و فهرست اسامی دبیران مذکور را با ذکر مدرک و رشته تحصیلی، پست سازمانی و سمت اداری، شماره تلفن محل کار و تلفن همراه، حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۹۵ به ستاد جشنواره ارسال نماید. با توجه به نقش پژوهش ­سراها در هدایت و حمایت علمی و مادی از طرح‌های پژوهشی، دبیران جشنواره مذکور، ترجیحاً از مسئولان پژوهش ­سراها انتخاب شوند. در مناطقی که فاقد پژوهش ­سرای دانش‌آموزی می‌باشند، دبیران جشنواره مناطق مذکور، ترجیحاً از بین کارشناس فنّاوری و گروه‌های آموزشی یا کارشناس آموزش متوسطه انتخاب گردند.

۸- ضروری است پژوهش ­سراهای دانش‌آموزی با دانش ­آموزان و هنرجویان در انجام طرح‌های جشنواره جوان خوارزمی، همکاری لازم را معمول دارند.

۹- ارائه عکس و فیلم از فرایند اجرای هجدهمین جشنواره در سطوح واحد آموزشی، پژوهش ­سراهای دانش‌آموزی، ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها، مناطق و نواحی و اداره کل آموزش‌وپرورش استان با "کیفیت مناسب و به‌صورت مستند" به ستاد جشنواره در زمان تحویل طرح‌ها الزامی است.

۱۰- "مشخصات طرح‌ها و طراحان راه‌یافته استان به مرحله کشوری"، برابر فرم Excelمندرج در وب‌سایت جشنواره، در زمان تحویل طرح‌ها، همراه سایر مستندات و مدارک به ستاد جشنواره ارائه شود.

 

پ- شرایط و ضوابط ثبت‌نام و ارائه طرح:

۱- شرکت‌کنندگان در بخش دانش‌آموزی جشنواره جوان خوارزمی، ضمن داشتن حداکثر ۲۴ سال سن در اول مهر ۱۳۹۴ (متولدین اول مهر ۱۳۷۰ و بعدازآن)، بایستی حداقل تا پایان خرداد ۱۳۹۵ دانش‌آموز یا هنرجوی دوره دوم متوسطه واحدهای آموزشی دولتی و غیردولتی، روزانه و بزرگ‌سال، سما و آموزش از راه دور باشند. (داوطلبان آزاد، مجاز به شرکت در این بخش نیستند.)

۲- کلیه شرکت‌کنندگان بایستی برای ثبت‌نام در هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی از تاریخ ۱۶ اسفند سال جاری تا تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۵ با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی جشنواره به نشانی kharazmi.medu.irو با همکاری پژوهش ­سراهای دانش‌آموزی و دبیر جشنواره شهرستان/منطقه/ناحیه، نسبت به ثبت‌نام اولیه اقدام نمایند. لازم به ذکر است ثبت‌نام قطعی، منوط به ثبت و تأیید اطلاعات در سامانه اینترنتی جشنواره است.

*تبصره: تمدید یا عدم تمدید زمان ثبت‌نام با رعایت مهلت معرفی طرح‌های برگزیده استانی به ستاد جشنواره، در اختیار دبیرخانه جشنواره استان‌ها خواهد بود.

۳- طراحان در زمان ثبت‌نام، با آگاهی نسبت به تسهیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بنیاد ملی نخبگان، درصد مشارکت خود را تعیین نمایند. بعد از تحویل طرح‌های منتخب استانی به ستاد، درصد سهم مشارکت طراحان، غیرقابل تغییر و  غیرقابل واگذاری به افراد دیگر است. در صورت عدم شرایط ثبت‌نام، انصراف یا عدم شرکت در دفاع حضوری یک یا چند نفر از طراحان یک طرح، آن طرح مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

*تبصره: در حال حاضر، حداقل سهم در طرح برای استفاده از تسهیلات ورود به دانشگاه، با شرکت در کنکور سراسری، ۵۰ درصد و برای استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان ۴۵ درصد است.

.:. بیشتر بخوان .:.
نتایج مرحله دوم المپیادهای علمی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۴- بیان پیشینه تحقیق و ذکر منابع الزامی است و صد در صد طرح باید متعلق به طراح/طراحان شرکت‌کننده در بخش دانش‌آموزی جشنواره جوان خوارزمی  باشد. چنانچه کل یا بخشی از طرح، مربوط به فرد یا افراد دیگری باشد، طرح باطل اعلام می‌گردد و  ضمن معرفی متخلفان به مراجع قانونی، طراح/  طراحان، در این دوره و دوره بعدی از شرکت در جشنواره محروم خواهند شد.

۵- چنانچه طراحان یک طرح گروهی  از چند واحد آموزشی، منطقه یا استان باشند، طرح بایستی از طریق واحد آموزشی محل تحصیل طراح (۱)، برای شرکت در جشنواره جوان خوارزمی معرفی گردد و چنانچه طرح به‌طور هم‌زمان از چند واحد آموزشی، منطقه یا استان  ارائه شود ، از فرایند داوری حذف می‌گردد.

۶- به‌منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از شرکت در جشنواره بر کنکور سراسری دانش ­آموزان، ارائه رضایت‌نامه شرکت در جشنواره جوان خوارزمی، مبنی بر اطلاع از چگونگی تسهیلات جشنواره و کنکور سراسری، توسط دانش ­آموزان سال آخر دوره دوم متوسطه و والدین آن‌ها و تأیید واحد آموزشی محل تحصیل یا پژوهش ­سرای دانش‌آموزی شهرستان/منطقه/ناحیه مربوط الزامی است.

۷- با توجه به عدم عودت طرح‌ها، طراحان به هنگام ارائه طرح در هر مرحله از جشنواره، نسخه‌ای از طرح (ترجیحاً اصل طرح) را نزد خود نگهداری نمایند و اصل دست‌ساخته فقط در موقع دفاع حضوری توسط طراح یا داور مربوط ارائه شود. در ضمن، ارائه نسخه‌ای از طرح، در هر مرحله از داوری حضوری، توسط داور یا طراح الزامی است.

۸- طرح‌های هنری بایستی در قالب عکس‌هایی در ابعاد حداکثر A3و در یک لوح فشرده (CD) ارائه شود و اصل طرح‌های هنری فقط در موقع دفاع حضوری داوران استانی یا طراحان ارائه گردد. بنابراین، از تحویل یا ارسال اصل طرح‌های هنری و دست‌ساخته‌ها، مگر با درخواست مسئول گروه داوری و اخذ رسید، به دبیرخانه ستاد جشنواره خودداری شود.

۹- ارائه فایل wordو pdf  گزارش طرح و مدارک و مستندات و ضمایم کلیه طرح‌های برگزیده استانی و اسکن برگه‌های ثبت‌نام، داوری استانی، عکس طراحان و طرح (باکیفیت مناسب) و شناسنامه طراحان به ستاد جشنواره الزامی است.

۱۰- افرادی که در هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی، رتبه اول تا سوم کشوری را کسب نموده‌اند، در هیچ‌یک از گروه‌های علمی، به‌صورت انفرادی یا گروهی، حق شرکت در این دوره از جشنواره را ندارند. سایر افراد شرکت­کننده در هفدهمین جشنواره، در صورت  ایجاد تغییرات اساسی در طرح خود، می‌توانند آن طرح را مجدداً در جشنواره شرکت دهند و یا با طرحی دیگر، در هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی شرکت نمایند.

۱۱- طرح‌ها باید ساخته‌شده و اجراشده باشند. همچنین، قابلیت اجرای مجدد، به‌ویژه در مرحله دفاع کشوری را داشته باشند. لازم به ذکر است در طرح‌های علوم زیستی و پزشکی و طرح‌هایی که نیاز به اثبات نتایج آزمایش در مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی دارند، ارائه تأییدیه‌های علمی معتبر الزامی است. 

ت- تقویم اجرایی:

۱- تقویم اجرایی بخش دانش‌آموزی هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی بر اساس جدول زیر است و رعایت آن از سوی ادارات کل ضروری است:

ردیف

شرح فعالیت

زمان اجرا

۱

ثبت‌نام و تحویل طرح‌ها توسط  شرکت‌کنندگان به واحدهای آموزشی محل تحصیل و ارسالبه شهرستان/ منطقه/ ناحیه/ پژوهش ­سرای دانش‌آموزی

تا ۱۹ فروردین ۱۳۹۵

۲

ارسال طرح‌های منتخب از شهرستان/ منطقه/ ناحیه/پژوهش ­سرای دانش‌آموزی به دبیرخانه جشنواره اداره کل

تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

۳

برگزاری داوری طرح‌ها در دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی اداره کل

از ۲۵ اردیبهشت لغایت ۲۳ تیر ۱۳۹۵

۴

اعلام نتیجه داوری استانی

۲۶ تیر ۱۳۹۵

۵

فرایند درخواست تجدیدنظر طرح‌های استانی و بررسی آن‌ها، برابر نمونه ­برگ‌های مربوط و ارائه پاسخ

از ۲۷ تیر لغایت ۲ مرداد ۱۳۹۵

۶

تحویل طرح‌های منتخب استانی به دبیرخانه ستاد جشنواره به‌صورت حضوری توسط نماینده اداره کل

۳ و ۴ مرداد ۱۳۹۵

۷

اعلام نتیجه اولیه داوری

۱۷ مرداد ۱۳۹۵

۸

برگزاری داوری کشوری با حضور داوران گروه‌های علمی مربوط استانی، برای دفاع حضوری از طرح‌های نیازمند دفاع داور و رد  شده

۲۶ و ۲۷ مرداد ۱۳۹۵

۹

اعلام نتیجه دفاع داوران استانی

۳۱ مرداد ۱۳۹۵

۱۰

فرایند درخواست تجدیدنظر طرح‌های دفاع شده توسط داوران استانی، برابر نمونه برگ‌های مربوط و ارائه پاسخ

۱ لغایت ۸ شهریور ۱۳۹۵

۱۱

برگزاری داوری کشوری با حضور طراحان مدعو برای دفاع حضوری از طرح‌ها

۱۴ لغایت ۱۷ شهریور ۱۳۹۵

۱۲

اعلام نتیجه دفاع طراحان و اعلام منتخبین داوری نهایی

۲۸ شهریور ۱۳۹۵

۱۳

فرایند درخواست تجدیدنظر طرح‌های دفاع شده توسط طراحان، برابر نمونه ­برگ‌های مربوط و ارائه پاسخ

۲۹ شهریور لغایت ۷ مهر ۱۳۹۵

۱۴

بررسی نهایی طرح‌ها توسط هیئت‌داوران مشترک وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش‌وپرورش

مهر و آبان ۱۳۹۵

۱۵

اعلام اسامی طرح‌های برگزیده کشوری و برگزاری مراسم تقدیر و تجلیل از برگزیدگان کشوری

نیمه دوم آذر ۱۳۹۵

 

ث- گروه‌های علمی و شرایط و ضوابط داوری:

۱- عنوان گروه‌های شانزده‌گانه علمی جشنواره جوان خوارزمی به شرح زیر است:

برق و الکترونیک- کامپیوتر- مکاترونیک- مکانیک- عمران و معماری- علوم زیستی و پزشکی- کشاورزی و منابع طبیعی- فیزیک و نجوم- شیمی- نانوتکنولوژی- ریاضی- زبان و ادبیات فارسی- علوم  دینی و قران ­پژوهی- علوم  اجتماعی و روان‌شناسی- هنر- سایر(با ذکر نام زمینه علمی طرح در داخل پرانتز).

۲- دبیرخانه جشنواره استان با استفاده از افراد مجرب و صاحب‌نظر، ترجیحاً دارای مدرک حداقل  کارشناسی ارشد و سابقه و تجربه پژوهشی و داوری در گروه مربوط، نسبت به تشکیل گروه‌های داوری اقدام نماید. در ضمن، اعضای هر گروه داوری نباید از سه نفر کمتر باشد و سوابق علمی و پژوهشی آنان در دبیرخانه جشنواره نگهداری شود.

۳- داور هر مرحله مجاز به داوری در مرحله بعد نیست. همچنین، استادان/دبیران/هنرآموزان راهنما و مشاور در هر زمینه علمی، باید صلاحیت علمی و تخصصی لازم را در زمینه طرح مربوط دارا باشند. تأکید می‌گردد استادان/دبیران/هنرآموزان راهنما و مشاور، حق دفاع از طرح و داوری در زمینه علمی طرح مربوط را در هیچ‌یک از مراحل داوری ندارند.

۴- فهرست مشخصات و تلفن تماس سرگروه‌های داوری استان، حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ به دبیرخانه ستاد جشنواره ارسال گردد.

۵- تعیین هرگونه سهمیه برای شهرستان‌ها، مناطق و نواحی، گروه‌های علمی و نوع واحد آموزشی و … در معرفی طرح‌های منتخب، در هیچ مرحله‌ای مجاز نیست و طرح‌ها صرفاً بر اساس معیارهای داوری جشنواره انتخاب و معرفی خواهند شد.

۶- برای طرح‌های برگزیده استانی، تهیه فیلم مستند به مدت حداکثر پنج دقیقه از دفاعیه طراحان و ارائه جامع نوآوری‌ها و یافته‌های جدید یا کارکرد طرح (برای هر طرح به‌صورت جداگانه و با برچسب عنوان طرح، طراحان و استان) الزامی است.

۷- پاسخگویی به اعتراضات نتیجه داوری هر مرحله، فقط در زمان تعیین‌شده تجدیدنظر در آن مرحله انجام می‌گیرد و به درخواست‌های تجدیدنظر، خارج از زمان‌های تعیین‌شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ج- کمیته ارتباط با جامعه و صنعت:

۱- به‌منظور حمایت از طرح‌های خلاقانه و نو که به تأیید کمیته علمی پژوهش سرای دانش‌آموزی/ناحیه/منطقه/ شهرستان و استان رسیده است، ضرورت دارد با تشکیل"کمیته ارتباط با جامعه و صنعت" در اداره کل آموزش‌وپرورش استان‌ها و ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها/مناطق/ نواحی و پژوهش سراهای دانش‌آموزی، با حضور نمایندگان حوزه‌های مرتبط با کمیته اجرایی، پیگیری جدی برای جذب کمک‌ها و حمایت‌های بخش برون‌سازمانی به عمل آید.

    ضرورت دارد"کمیته‌های ارتباط با جامعه و صنعت" در سطح شهرستان/منطقه/ناحیه/پژوهش ­سرای دانش‌آموزی و استان، پیگیری جدی را برای دریافت حمایت علمی و مادی از طرح‌ها معمول دارند.

۲- در راستای جلب بهتر و بیشتر حمایت سازمان‌ها، نهادها، مؤسسات و مراکز علمی، پژوهشی، صنعتی و تولیدی دولتی و غیردولتی، "کمیته ارتباط با جامعه و صنعت" ستاد بخش دانش‌آموزی جشنواره، مستقر در دانشگاه شهید رجایی، با حضور نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی، دفاتر فنی و حرفه‌ای، کاردانش و متوسطه نظری (پژوهش ­سراهای دانش‌آموزی) و سایر افراد به تشخیص کمیته، هماهنگی‌های لازم را با کمیته‌های استانی به عمل خواهد آورد.

 

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.