هر یک از دبیرستانهای تهران با صرف انرژی، زمان و هزینه بسیار سعی دارند بهترین نتیجه را در آزمونها و مسابقات علمی به دست آورند. در این بین دیده شده است که برخی از دبیستانها با ارایه آمار غیر واقعی قصد دارند جایگاه خود را برتر از آنچه هست به اولیای دانش آموزان نشان دهند. در راستای اهداف سایت المپیادهای علمی ایران، برای تقدیر از مدارس برتر و افزایش آگاهی مسوولین و اولیای دانش آموزان، فهرست تعداد قبولی های هر یک از دبیرستان های شهر تهران به تفکیک رشته و با رتبه بندی بر اساس تعداد قبولی در ادامه مطلب ارایه میگردد. پس از اعلام نتایج اعتراض، هر یک از مدارس که تغییری در تعداد قبولی داشته است، نام دبیرستان، نام فرد پذیرفته شده و رشته وی از طریق بخش تماس با ما اطلاع دهد تا تغییرات لازم در رتبه بندی صورت پذیرد.

از آقای کامبیز خالقی به خاطر جمع آوری و تهیه اطلاعات این فهرست تشکر مینماییم.

رتبه بندی مدارس تهران بر اساس تعداد قبولی در مرحله دوم المپیادهای سال ۱۳۹۰

 

 
رتبه نام دبیرستان مجموع ادبیات نجوم کامپیوتر فیزیک شیمی زیست ریاضی
۱ علامه حلی ۱ ۴۳ ۳ ۲ ۹ ۱۰ ۶ ۴ ۹
۲ فرزانگان ۱ ۱۶ ۲ ۳ ۴ ۲ ۱ ۱ ۳
۳ علامه طباطبایی آبشناسان ۱ ۱۲ ۰ ۴ ۲ ۲ ۱ ۰ ۳
۳ فرزانگان ۲ ۱۲ ۶ ۱ ۰ ۱ ۲ ۱ ۱
۴ علامه طباطبایی کارگر ۱۰ ۰ ۴ ۲ ۱ ۱ ۰ ۲
۵ انرژی اتمی ۹ ۰ ۰ ۰ ۴ ۳ ۰ ۲
۵ علامه حلی ۳ ۷ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲ ۲
۶ سلام صادقیه ۴ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲
۶ سلام دیباجی ۴ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
۶ سلام تجریش ۴ ۰ ۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰
۶ فرهنگ شهید اختری ۴ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ سلام زین الدین ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰
۸ سلام ایران رمین ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
۸ سلام نجم الثاقب ۲ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۸ علامه امینی ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
۸ صبا ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ ماندگار البرز ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ علامه طباطبایی آبشناسان ۲ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ امام جواد ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ علوی ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ سلام یوسف آباد ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۹ کمال ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۹ سلام سبز ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۹ نخبگان علامه جهان کودک ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۹ ابو علی سینا ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ مشعر ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ نیایش ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ نور فرشتگان ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ مفید زنجان ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ مفید قیطریه ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۹ نخبگان علامه دخترانه ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ رشد منطقه ۱۶ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۹ رهیار ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
.:. بیشتر بخوان .:.
مقایسه‌ی استانها در المپیاد اقتصاد و مدیریت 1402

 

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.