به تازگی ویرایش جدید کتاب کارگاه حل مسئله‌ی المپیاد شیمی به کوشش دکتر محمد اسداللهی و توسط انتشارات کارگاه حل مساله المپیاد شیمیدانش‌پژوهان جوان به چاپ رسیده است. این کتاب شامل پرسش‌های تشریحی و پاسخ به آزمون‌های مفهومی همچون المپیادهای داخلی و بین المللی در مباحث شیمی‌فیزیک، شیمی‌تجزیه، شیمی آلی و شیمی‌معدنی است. در تألیف این مجموعه سعی شده است کمبودهای موجود در دیگر کتاب‌های المپیادی به خصوص سوالات تشریحی تا حدودی جبران شود. در گذشته این کتاب به صورت دو جلدی عرضه می‌شد که در ویرایش جدید هر دو جلد ادغام شده‌اند.

برای تهیه‌ی کتاب کارگاه حل مسئله‌ی المپیاد شیمی به اینجا مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.