پرداخت الکترونیک آیریسک


ورود اطلاعات
ثبت نام در یکی از کلاس‌های آیریسک

آموزش پرداخت اینترنتی
جهت پرداخت اینترنتی شماره کارت بانکی و شماره CVV و تاریخ انقضاء آن بهمراه رمز دوم (رمز اینترنتی یا پویا) لازم است. با کارت (عابر بانک) تمام بانک های عضو شتاب می توانید پرداخت انجام دهید.
پرداخت آزاد یا اقساط
 (لطفا مبلغ را به ریال وارد نمایید)

آموزش پرداخت اینترنتی
جهت پرداخت اینترنتی شماره کارت بانکی و شماره CVV و تاریخ انقضاء آن بهمراه رمز دوم (رمز اینترنتی یا پویا) لازم است. با کارت (عابر بانک) تمام بانک های عضو شتاب می توانید پرداخت انجام دهید.