برنامه‌ی برگزاری آزمون المپیادهای علمی، دوره‌ی آموزشی تابستان ۱۴۰۰

الف) آزمون المپیادهای: ادبی، ریاضی، زیست‌شناسی، شیمی، فیزیک، کامپیوتر، نجوم و اخترفیزیک به صورت متمرکز مطابق جدول شماره «۱» در تهران برگزار می‌شود.

جدول شماره «۱»

ردیف روز آزمون تاریخ آزمون نام المپیاد آزمون صبح: ۸ صبح آزمون دوم صبح نوبت عصر: ساعت ۱۴
۱ چهارشنبه ۶/۱۰ ریاضی هندسه

(۲۷۰ دقیقه)

۲ پنج‌شنبه ۶/۱۱ ریاضی ترکیبات

(۲۷۰ دقیقه)

فیزیک مرحله سوم

(۹۰ دقیقه)

تئوری (۳ تا ۴ ساعت)
۳ شنبه ۶/۱۳ ریاضی جبر

(۲۷۰ دقیقه)

۴ یک‌شنبه ۶/۱۴ ریاضی نظریه اعداد

(۲۷۰ دقیقه)

۵ سه‌شنبه ۶/۱۶ ریاضی المپیادی ۱

(۲۷۰ دقیقه)

کامپیوتر نهایی تئوری ۱

(۳۰۰ دقیقه)

۶ چهارشنبه ۶/۱۷ ریاضی المپیادی ۲

(۲۷۰ دقیقه)

کامپیوتر نهایی تئوری ۲

(۳۰۰ دقیقه)

ادبی موضوعات زبانی و ادبی

(۱۲۰ دقیقه)

انشا و نگارش

(۹۰ دقیقه)

۷ پنج‌شنبه ۶/۱۸ کامپیوتر نهایی عملی ۱

(۳۰۰ دقیقه)

ادبی مصاحبه

(هر نفر ۲۰ دقیقه)

مصاحبه

(هر نفر ۲۰ دقیقه)

مصاحبه

(هر نفر ۲۰ دقیقه)

۸ جمعه ۶/۱۹ کامپیوتر نهایی تئوری ۳

(۳۰۰ دقیقه)

ادبی مصاحبه

(هر نفر ۲۰ دقیقه)

مصاحبه

(هر نفر ۲۰ دقیقه)

مصاحبه

(هر نفر ۲۰ دقیقه)

۹ شنبه ۶/۲۰ نجوم و اخترفیزیک تئوری ۱

(حداکثر ۲۴۰ دقیقه)

زیست‌شناسی گیاهی

(حداکثر ۱۸۰ دقیقه)

اکولوژی

(حداکثر ۱۸۰ دقیقه)

فیزیولوژی جانوری

(حداکثر ۱۸۰ دقیقه)

ادبی مصاحبه

(۲۰ دقیقه برای هر نفر)

مصاحبه

(هر نفر ۲۰ دقیقه)

مصاحبه

(هر نفر ۲۰ دقیقه)

کامپیوتر نهایی عملی ۲

(۳۰۰ دقیقه)

۱۰ یک شنبه ۶/۲۱ نجوم و اختر فیزیک تئوری ۲

(حداکثر ۲۴۰ دقیقه)

زیست‌شناسی کورس ریاضیاتی

(حداکثر ۱۸۰ دقیقه)

فیزیولوژی

(حداکثر ۱۸۰ دقیقه)

بیوتکنولوی

(حداکثر ۱۸۰ دقیقه)

کامپیوتر نهایی عملی ۳

(۳۰۰ دقیقه)

۱۱ دوشنبه ۶/۲۲ نجوم و اخترفیزیک تئوری ۳

(حداکثر ۲۴۰ دقیقه)

زیست‌شناسی علوم شناختی

(حداکثر ۱۸۰ دقیقه)

بیوشیمی

(حداکثر ۱۸۰ دقیقه)

فیزیولوژی گیاهی

(حداکثر ۱۸۰ دقیقه)

۱۲ سه‌شنبه ۶/۲۳ زیست‌شناسی جانوری

(حداکثر ۲۴۰ دقیقه)

تکامل

(حداکثر ۱۸۰ دقیقه)

ژن درمانی و ایمنی درمانی

(حداکثر ۱۸۰ دقیقه)

۱۳ چهارشنبه ۶/۲۴ نجوم و اخترفیزیک تحلیل داده ۱

(حداکثر ۲۴۰ دقیقه)

۱۴ پنج شنبه ۶/۲۵ نجوم و اخترفیزیک تحلیل داده ۲

(حداکثر ۲۴۰ دقیقه)

۱۵ جمعه ۶/۲۶ نجوم و اخترفیزیک تئوری رصد

(حداکثر ۲۴۰ دقیقه)

۱۶ شنبه ۶/۲۷ شیمی تئوری (۱۲۰ دقیقه) تئوری (۱۲۰ دقیقه)
۱۷ پنج‌شنبه ۷/۱ فیزیک تئوری ۱ قسمت ۱

(۲۴۰ دقیقه)

تئوری ۱ قسمت ۲

(۲۴۰ دقیقه)

۱۸ جمعه ۷/۲ فیزیک تئوری ۲ قسمت ۱

(۲۴۰ دقیقه)

تئوری ۲ قسمت ۲

(۲۴۰ دقیقه)

ب) آزمون المپیادهای اقتصاد و مدیریت، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، جغرافیا، تفکر و کارآفرینی و علوم زمین مطابق جدول شماره «۲» به صورت هماهنگ کشوری در روز شنبه مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ رأس ساعت ۱۴ عصر در حوزه‌های تعیین شده از سوی استان‌های میزبان برگزار می‌شود.

جدول شماره «۲»

ردیف نام المپیاد زمان توضیحات
۱ علوم زمین ۴۵ دقیقه
۲ سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی ۲۱۰ دقیقه زمان و نحوه انجام مصاحبه توسط کمیته علمی به اطلاع دانش‌پژوهان رسانده می‌شود.
۳ جغرافیا ۱۹۰ دقیقه ۲ آزمون تستی

(۹۰ و ۱۰۰ دقیقه)

۴ اقتصاد و مدیریت ۲۴۰ دقیقه
۵ تفکر و کارآفرینی ۳۰۰ دقیقه ۲ آزمون

 

 

«جدول شماره ۳»

استان‌های میزبان و مهمان (آزمون‌های غیرمتمرکز دوره تابستانی المپیادهای علمی ۱۴۰۰)
استان میزبان استان‌های مهمان اقتصاد و مدیریت تفکر و کارآفرینی جغرافیا سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی علوم زمین مجموع توضیحات
۱ اصفهان چهارمحال و بختیاری، خوزستان ۵ ۶ ۳ ۵ ۷ ۲۶ دو دانش‌پژوه کارآفرینی کاشان به قم
۲ آذربایجان شرقی اردبیل ۵ ۱ ۶ ۱ ۲ ۱۵
۳ تهران البرز، تهران (شهرستان‌ها) ۱۱ ۲۴ ۹ ۱۵ ۴ ۶۳
۴ خراسان رضوی خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کرمان ۸ ۲۳ ۵ ۱۰ ۱۴ ۶۰
۵ فارس بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد ۰ ۳ ۶ ۵ ۳ ۱۷
۶ قزوین زنجان، گیلان ۳ ۳ ۳ ۱ ۲ ۱۲
۷ قم کاشان ۳ ۳ ۴ ۱ ۰ ۱۱ دو دانش‌پژوه کارآفرینی کاشان به قم
۸ مازندران سمنان، گلستان ۳ ۸ ۱ ۳ ۵ ۲۰
۹ همدان کردستان، کرمانشاه، لرستان ۲ ۷ ۵ ۱ ۱ ۱۶ خانم نصیری (اقتصاد) هرمزگان به همدان
۱۰ یزد هرمزگان ۴ ۳ ۰ ۲ ۲ ۱۱
.:. بیشتر بخوان .:.
آزمون‌های مفید برای آمادگی مرحله دوم المپیاد شیمی 1403

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.