حجم بالای منابع امسال و فرصت نسبتاً مناسب تا آزمون اصلی، ما را بر آن داشت تا برای امسال برنامه‌ای ویژه و متفاوت از سال‌های گذشته تدارک ببینیم. به همین جهت، تصمیم گرفته‌ایم تا برنامه‌ای چهل‌ و پنج زنگه برای پوشش منابع غیر درسی طراحی کنیم و منابع را تقریباً به طور کامل پوشش دهیم. در نتیجه، این مژده را می‌دهیم که خوشبختانه از جمعه ۲۶ آبان برنامۀ کلاس‌های ما آغاز خواهد شد و می‌توانید با برنامه‌هایی که در کلاس به شما داده می‌شود، و با مطالبی که تدریس خواهد شد، تا اول دی‌ماه (یک ماه پیش از آزمون اصلی) تمام منابع را به طور کامل و دقیق خوانده باشید و حتی یک ماه فرصت مرور داشته باشید!
نکتۀ دیگر اینکه مثل همیشه برای تمام دروس از همکاری دبیران متخصص و حرفه‌ای استفاده شده است و این مسأله بازدهی کلاس‌ها را مضاعف خواهد کرد. همچنین، اگر فرضاً به هر دلیلی، فرصت کافی برای پوشش یک یا چند منابع در کلاس‌ها، فراهم نیامد، برای حجم باقی‌مانده، جزوه یا جزوه‌هایی داده خواهد شد تا خیال دانش‌آموزان بابت آن منبع آسوده باشد و چنانچه وعده داده شده، تمام منبع پوشش داده شود.

با این مقدمه، ان‌شاءالله امسال هم مثل سال‌های گذشته مدال‌های المپیاد ادبی را درو خواهیم کرد!

 

نگاه کلی به دوره منابع غیردرسی مرحله اول المپیاد ادبی ۱۳۹۶


نام درس تعداد زنگ‌ها مدرس
شاهنامه ۱۰ میرسالار رضوی
منطق‌الطیر ۶ رامینا حاجی‌صادقی
جوامع‌الحکایات ۶ علیرضا فتاح‌امید
تاریخ بیهقی ۶ ستایش دشتی
اسرار‌التوحید ۵ حمیدرضا سلمانی
قصاید بهار ۵ حمیدرضا سلمانی
از ترمه و تغزل ۵ بهمن بنی‌هاشمی
قابوس‌نامه ۳ احسان حق‌نظرلو
مجموع  46 جلسه (بیش از ۶۲ ساعت)

توضیح: گفتنی است که جزوه‌ای برای ابیات دشوار بوستان، و جزوه‌ای برای داستان‌های «نیمۀ تاریک ماه» به دانش‌آموزان شرکت کننده در این کلاس‌ها ارائه خواهد شد.

 

برنامه‌ی کلاس‌های دوره منابع غیردرسی مرحله اول المپیاد ادبی ۱۳۹۶


تاریخ زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم

جمعه

۲۶ آبان

اسرار‌التوحید

۸ – ۹:۲۰

اسرارالتوحید

۹:۴۰ – ۱۱

اسرارالتوحید

۱۱:۲۰ – ۱۲:۴۰

     

یکشنبه

۲۸ آبان

جوامع‌الحکایات

۸ – ۹:۲۰

جوامع‌الحکایات

۹:۴۰ – ۱۱

جوامع‌الحکایات

۱۱:۲۰ – ۱۲:۴۰

جوامع‌الحکایات

۱۳:۳۰ – ۱۴:۵۰

جوامع‌الحکایات

۱۵:۱۰ – ۱۶:۳۰

جوامع‌الحکایات

۱۸:۱۰ – ۱۶:۵۰

جمعه

۳ آذر

قابوس‌نامه

۸ – ۹:۲۰

قابوس‌نامه

۹:۴۰ – ۱۱

قابوس‌نامه

۱۱:۲۰ – ۱۲:۴۰

     

سه‌شنبه

۷ آذر

اسرار‌التوحید

۱۶ – ۱۷:۲۰

اسرارالتوحید

۱۷:۴۰ – ۱۸:۵۵

       

سه‌شنبه

۱۴ آذر

شاهنامه

۱۶ – ۱۷:۲۰

شاهنامه

۱۷:۴۰ – ۱۸:۵۵

       

چهارشنبه

۱۵ آذر

شاهنامه

۹ – ۱۰:۲۰

شاهنامه

۱۰:۴۰ – ۱۲

شاهنامه

۱۳ – ۱۴:۲۰

شاهنامه

۱۴:۴۰ – ۱۶

   

پنج‌شنبه

۱۶ آذر

قصاید بهار

۱۵:۳۰ – ۱۶:۵۰

قصاید بهار

۱۷:۱۰ – ۱۸:۳۰

قصاید بهار

۱۸:۵۰ – ۲۰:۱۰

     

جمعه

۱۷ آذر

قصاید بهار

۸ – ۹:۲۰

قصاید بهار

۹:۴۰ – ۱۱

تاریخ بیهقی

۱۱:۲۰ – ۱۲:۴۰

تاریخ بیهقی

۱۳:۳۰ – ۱۴:۵۰

تاریخ بیهقی

۱۵:۱۰ – ۱۶:۳۰

 

سه‌شنبه

۲۱ آذر

شاهنامه

۱۶ – ۱۷:۲۰

شاهنامه

۱۷:۴۰ – ۱۸:۵۵

       

پنج‌شنبه

۲۳ آذر

تاریخ بیهقی

۱۵:۳۰ – ۱۶:۵۰

تاریخ بیهقی

۱۷:۱۰ – ۱۸:۳۰

تاریخ بیهقی

۱۸:۵۰ – ۲۰:۱۰

     

جمعه

۲۴ آذر

منطق‌الطیر

۸ – ۹:۲۰

منطق‌الطیر

۹:۴۰ – ۱۱

منطق‌الطیر

۱۱:۲۰ – ۱۲:۴۰

منطق‌الطیر

۱۳:۳۰ – ۱۴:۵۰

منطق‌الطیر

۱۵:۱۰ – ۱۶:۳۰

منطق‌الطیر

۱۸:۱۰ – ۱۶:۵۰

سه‌شنبه

۲۸ آذر

شاهنامه

۱۶ – ۱۷:۲۰

شاهنامه

۱۷:۴۰ – ۱۸:۵۵

       

پنج‌شنبه

۳۰ آذر

از ترمه و تغزل
۸ – ۹:۲۰
از ترمه و تغزل
۹:۴۰ – ۱۱
از ترمه و تغزل
۱۱:۲۰ – ۱۲:۴۰
از ترمه و تغزل
۱۳:۳۰ – ۱۴:۵۰
از ترمه و تغزل
۱۵:۱۰ – ۱۶:۳۰
 

 

 

معرفی مدرسین دوره منابع غیردرسی مرحله اول المپیاد ادبی ۱۳۹۶

مدرس (به ترتیب تعداد جلسات) آشنایی با سوابق
میرسالار رضوی
 • سرگروه المپیاد ادبی آیریسک
 •  مدال طلای المپیاد ادبی سال ۱۳۹۰
 •  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی؛ دانشگاه تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد ایران‌شناسی
 • از پژوهشگران «دانشنامۀ مطبوعات»
 • از پژوهشگران فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تألیف «فرهنگ جامع زبان فارسی»
 •  مدرس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های سمپاد و مدارس نمونه
حمیدرضا سلمانی
 •  دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران
 • مدرس ادبیات عمومی و تخصصی دانشگاه زنجان
 • مدرس فارسی عمومی در برخی دانشکده‌های دانشگاه تهران
 • ویراستار و داور علمی برخی مجلات دانشگاهی و همایش‌ها
 • مولف مقالات تخصصی در حوزه ادبیات کهن فارسی
 • مدرس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های نمونه
رامینا حاجی‌صادقی
 • مدال طلاى المپیاد ادبى سال ۱۳۹۱
 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسى؛ دانشگاه تهران
 • دانشجوى زبان و ادبیات فرانسه؛ دانشگاه تهران
 • مدرس المپیاد ادبى در مدارس نمونه
علیرضا فتاح‌امید
 • مدال برنز المپیاد ادبی سال ۱۳۸۷
 • دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 • از همکاران طرح تألیف فرهنگ جامع روایات کوتاه در مثنوی مولوی (طرح پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زیر نظر دکتر تقی پورنامداریان و دکتر حیاتی)
 • ویراستار نشریات و انتشارات ادبی و فرهنگی
 • مدرس دروس ادبیات در مدارس نمونه تهران
 • مدرس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های سمپاد و مدارس نمونه
ستایش دشتی
 • مدال طلای المپیاد ادبی سال ۱۳۹۲
 • دانشجوی ادبیات فارسی و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران
 • از پژوهشگران «دانشنامۀ مطبوعات»
 • مدرس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های سمپاد و مدارس نمونه
بهمن بنی‌هاشمی
 • دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • پژوهشگر ادبیات فارسی و شاعر
 • مصحح متون کهن ادبیات فارسی و مولف کتب و مقالات ادبیات فارسی
 • مدرس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های سمپاد و مدارس نمونه
 • دبیر دبیرستان فرهنگ
 • منتقد ادبی (ارائهٔ سخنرانی و نقد در بیش از ۵۰ جلسهٔ نقد شعر)
احسان حق‌نظرلو
 • مدال نقره المپیاد ادبی سال ۱۳۹۰
 • کارشناسی ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 •  مدرّس المپیاد ادبی در دبیرستان‌های سمپاد و مدارس نمونه
.:. بیشتر بخوان .:.
دانلود سؤالات المپیاد سال 1402 با کلید

 

 

مهلت ثبت نام و ظرفیت کلاس‌ها

حداکثر تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس ۱۵ نفر است. اولویت ثبت نام با کسانی است که زودتر اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام ۳ روز پیش از آغاز هر درس است و در صورتی که زودتر از این موعد، ظرفیت تکمیل شده باشد، امکان ثبت نام نیست.

روش ثبت نام

ثبت نام انفرادی (اینترنتی)

 • به صفحه ثبت نام دوره‌های آیریسک [اینجا] مراجعه کنید.
 • مشخصات خود را وارد کنید.
 • از میان خدمات دوره منابع غیردرسی المپیاد ادبی ۱۳۹۶ و سپس کل منابع مرحله اول ۱۳۹۶ را انتخاب کنید.
 • تایید و ادامه را بزنید و با اتصال به درگاه بانکی پرداخت کنید.
 • تمام شد!

ثبت نام انفرادی (حضوری):

 • در روزهای کاری ساعت ۹ تا ۱۵ به دفتر آیریسک مراجعه نمایید:
  • تهران، میدان انقلاب، ابتدای خیابان آزادی، بن‌بست قائم‌مقام، پلاک ۵ واحد ۱

ثبت نام انفرادی (تلفنی و پیامکی):

 • برای ثبت نام تلفنی با شماره‌های ۶۶۹۱۷۲۳۰ و ۶۶۹۱۷۲۳۱ (از ساعت ۹ تا ۱۶ روزهای کاری) تماس بگیرید.
 • نام، نام خانوادگی و شماره تماس و رشته المپیاد خود را به شماره ۰۹۹۰۰۲۲۰۵۵۶ پیامک کنید تا با شما تماس گرفته شود.
 • از طریق تلگرام [اینجا] نام، نام خانوادگی و شماره تماس خود را ارسال کنید تا با شما تماس گرفته شود.

توجه: امکان پرداخت اقساط دوره به صورت چک امکان‌پذیر است. برای هماهنگی با آیریسک تماس بگیرید.

برای ثبت نام گروهی (بیش از ۵ نفر) و ثبت نام از طریق مدارس و ادارات آموزش و پرورش، تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است. جهت اطلاع از این تخفیف‌ها با ما  تماس بگیرید.

هزینه‌‌ی دوره‌ منابع غیردرسی مرحله اول المپیاد ادبی سال ۱۳۹۶


رشته کل جلسات هزینه (تومان)
کل دوره ۴۶ ۹۵۰۰۰۰
شاهنامه ۱۰ ۳۵۰۰۰۰
منطق‌الطیر ۶ ۲۱۰۰۰۰
جوامع‌الحکایات ۶ ۲۱۰۰۰۰
تاریخ بیهقی ۶ ۲۱۰۰۰۰
اسرارالتوحید ۵ ۱۷۵۰۰۰
قصاید بهار ۵ ۱۷۵۰۰۰
از ترمه و تغزل ۵ ۱۷۵۰۰۰
قابوس‌نامه ۳ ۱۱۰۰۰۰

موارد انضباطی

تجربه‌ی چند سال برگزاری دوره‌های آموزشی المپیاد به ما نشان داده که دانش‌پژوهان المپیادی همواره در حفظ نظم و ایجاد فضای مناسب علمی پیش‌قدم هستند. این ویژگی بارز، باعث خرسندی ما است که با قشر فرهیخته‌ی دانش‌پژوه همراه هستیم. موارد زیر فقط جهت اطلاع‌رسانی ارایه می‌گردد و امیدواریم همچون گذشته، شاهد هیچ مورد نامناسبی نباشیم:

 • حضور همه‌ی دانش‌آموزان (دختر و پسر) در این دوره فقط با پوشش رسمی دبیرستانی و بدون هرگونه آرایش و پیرایش ناهنجار صورت می‌پذیرد.
 • خروج از محل برگزاری کلاس (در طول برگزاری کلاس) فقط با دریافت اجازه از مسوولین برگزاری دوره (پس از تماس با اولیاء) برای دانش‌پژوهان امکان‌پذیر است.
 • حفظ ادب و احترام متقابل میان دانش‌پژوه و اساتید و مسوولین برگزاری دوره از اهمیت بالایی برخوردار است.

در صورت مشاهده‌ی بی‌نظمی و موارد غیراخلاقی که پس از تذکر مسوولین دوره اصلاح نشود، فرد خاطی پس از هماهنگی با اولیاء ایشان از دوره حذف خواهد شد و هزینه‌ی دوره نیز به ایشان برگشت داده نمی‌شود.

نشانی محل برگزاری کلاس

تهران، میدان انقلاب، ابتدای خیابان آزادی، بن‌بست قائم‌مقام، پلاک ۵ واحد ۱، موسسه آیریسک – انتشارات گچ

 

 

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.