بر اساس پیگیری‌های حضوری آیریسک و اعلام کمیته‌ی علمی المپیاد شیمی شیوه برگزاری مرحله دوم المپیاد شیمیو طبق اعلام رسمی روابط عمومی باشگاه دانش پژوهان جوان مرحله‌ی دوم آزمون المپیاد شیمی سال ۹۲-۱۳۹۱ به صورت تستی و تشریحی برگزار خواهد شد. بدین ترتیب آزمون مرحله‌ی دوم المپیاد شیمی، شبیه‌تر به دوره‌های ۱۴ تا ۲۱ خواهد بود و روند برگزاری دوره‌ی ۲۲ در آن ادامه نخواهد یافت.

نکته قابل توجه آنکه با این تغییر نیکو، دیگر پراکندگی نمرات شبیه سال گذشته و در بازه‌ای کوتاه نخواهد بود. تنوع انواع سوالات، باعث پراکندگی بیشتر نمرات خواهد شد تا دانش‌پژوهانی که زحمت بیشتری کشیده‌اند، از دیگر دانش‌پژوهان متمایز گردند.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.