موسسات و گروه های علمی گوناگونی این چند روز در حال برگزاری و طراحی سوالات مختلف برای آمادگی شرکت در مرحله اول المپیاد آزمایشیالمپیادهای علمی سال ۱۳۹۰ بوده اند. چند نمونه از این آزمونها برای سایت المپیادهای علمی ایران " آیریسک " ارسال شده است که از بین آنها سوالات تهیه شده توسط دبیرستان شهید سلطانی (۱) کرج در اختیار شما قرار میگیرد. سوالات شیمی [از اینجا] ، فیزیک [از اینجا]، ریاضی [از اینجا] و زیست شناسی [از اینجا] را میتوانید به طور مستقیم دریافت کنید. هدف از طرح این سوالات، آشنایی شما با ایده های جدید است. با دیدن سوالات مشکل نگران نشوید و نکات آنها را نیز به گنجینه دانش خود اضافه کنید. برای تمام دانش پژوهان ایرانی شرکت کننده در المپیادهای علمی آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم دست حق به کمک دانش شما یاری رسانتان باشد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.