در برنامه ریزیهای آیریسک برای سال آموزشی منتهی به مرحله دوم المپیادهای سال ۹۱، در ادامه ۴ مرحله المپیاد آزمایشی برای آمادگی المپیاد آزمایشی مرحله دوم آیریسکبیشتر مخاطبین مرحله اول، برگزاری المپیادهای آزمایشی مجازی برای مرحله دوم نیز (همچون سه سال گذشته) نوشته شده بود؛ اما با توجه به تغییرات گسترده ای که در سرفصلها، زمان بندی و  نحوه برگزاری المپیادهای علمی در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ مشاهده میشود، تصور ما بر این است که نمیتوان به سادگی و در فرصت کوتاه به یک المپیاد آزمایشی جامع نگر دست یافت و برگزاری یک آزمون ممکن است برخلاف سالهای گذشته، بر نگرش دانش آموزان اثر منفی گذارد یا حداقل جنبه تازه ای بر دانش آنها اضافه نکند.

همگان بر این باور هستند که هم اکنون آیریسک بزرگترین جامعه مخاطبین و شرکت کننده را در المپیادهای مجازی دارد و اخبار و فعالیتهای آن به شدت بر روند آماده سازی دانش پژوهان و اجرای المپیادهای علمی در سراسر ایران تاثیر خواهد گذاشت (۱)، بنابراین امسال المپیاد آزمایشی مرحله دوم در آیریسک برگزار نخواهد شد تا دانش پژوهان بدون پیش داوری درباره آزمون کشوری بتوانند در جلسه حضور یابند. این بدان معنی نیست که فعالیت خویش را برای آماده سازی دانش پژوهان متوقف خواهیم کرد، بلکه با نگاه جامع تر به تالارهای گفتمان و پرسش و پاسخهای دانش آموزی، تلاش بیشتری برای رفع ابهامات علمی شرکت کنندگان خواهیم داشت.

(۱) پی نوشت: علاوه بر دانش پژوهان و مدرسین المپیادهای علمی در سراسر ایران، مسوولین باشگاه دانش پژوهان جوان نیز در دیدارهای گوناگون بر این نکته تاکید داشته اند.

.:. بیشتر بخوان .:.
مقایسه استان‌ها در مرحله دوم المپیاد ریاضی سال 1403

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.