این سایت از ابتدای راه اندازی به طور مستقل و بدون حمایت نهاد یا موسسه ای، در جهت افزایش سطح دانش و آگاهی دانش پژوهان ایرانdonate irysc2ی تلاش نموده است. خدا را شاکریم که در این راه قدمهای مثبتی برداشته ایم و با کمک دوستانی بهتر از گل که راهبری بخشهای علمی را به عهده داشته اند به موفقیتهای چشمگیری نیز دست یافته ایم. هم اکنون قصد رشد و بهبود کیفیت خدمات قابل ارایه به دانش پژوهان گرامی را داریم. اگرچه همچنان قادر به تامین هزینه های این راه هستیم، اما از آنجا که در چند هفته گذشته پیغامهایی برای کمک رسانی به سایت داشته ایم، بخشی به عنوان حمایت مالی از سایت المپیادهای علمی ایران راه اندازی شد.

در این بخش دانش آموزان، اولیای محترم ایشان و موسسات و مدارسی که در راه پیشرفت علم تلاش میکنند، میتوانند یاریگر ما باشند. ما نیز با معرفی ایشان فرهنگ دانش پروری در ایران را آشکارتر خواهیم نمود. با کلیک در اینجا به صفحه اطلاعیه و راهنمای حمایت از سایت راهنمایی خواهید شد. لازم به ذکر است که این عمل کاملا داوطلبانه بوده و سایت المپیادهای علمی ایران همچنان (و تا آخر) خود را ملزم به ارایه بهترین خدمات به عموم کاربران میداند.

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.