از این پس بخش جدیدی در سایت المپیادهای علمی ایران به انتشار اخبار المپیادی در شهرهای گوناگون اختصاص خواهد یافت. ارسال اخبار المپیادی به سایت المپیادهای علمی ایرانبدین منظور در صورتی که گروههای جوان یا باسابقه در شهرهای ایران برنامه آموزشی برگزار کرده اند یا قصد برگزاری دارند، میتوانند خبر آن را از طریق اینجا به اطلاع دانش پژوهان در سراسر ایران برسانند. برای این کار مسوولین برگزاری مشروح اخبار برگزاری دوره های آموزشی، المپیادهای آزمایشی حضوری، همایشها، جشنهای المپیادی و هر موضوعی که به نوعی با آموزش فراگیر المپیاد در رابطه است را به آدرس info{@}irysc[dot]com ارسال نمایند تا در صفحه اول سایت اطلاع رسانی شود. در ارسال خبر توضیحات کافی، عکس، سابقه فعالیت، معرفی افراد و راههای تماس با مرکز یا مسوول برگزاری ارسال گردد تا در صورت نیاز برای دریافت توضیحات بیشتر با ایشان تماس حاصل شود.

در پایان از دانش پژوهان گرامی درخواست میکنیم که قبل از هرگونه ثبت نام یا پرداخت وجه، درباره مراکز و گروههای فعال تحقیق نمایند تا مبادا موجبات خسارت مالی، اعتباری یا زمانی برای آنها فراهم گردد. فراموش نکنید که سایت المیادهای علمی ایران فقط منعکس کننده اخبار رسیده است و هیچ گونه ادعایی درباره صحت اخبار و اعتبار آموزشی گروههای فعال ندارد.

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.