اصل خبر: طی حکمی از سوی حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش، خانم "مهری سویزی " به عنوان رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان منصوب شد.
"سویزی " پیش از این مشاور وزیر و مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش بود که با حکم آقای حاجی‌بابایی، جایگزین "محمدعلی غفاری " در جایگاه ریاست مرکز ملی دانش‌پژوهان جوان و استعدادهای درخشان شد؛ این مرکز به دنبال ادغام «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» و «باشگاه دانش‌پژوهان جوان» در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده است.

پی نوشت: از این پس دو مرکز نخبه پرور سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان به صورت متمرکز اداره خواهد شد. با آرزوی موفقیت برای خانم مهری سویزی، امیدواریم با توجه به مدیریت یکپارچه این دو نهاد، ناهماهنگی در عرصه دانش پژوهان و تخبگان ایرانی کمتر شده و شاهد پیشرفت بیشتر در هر دو نهاد قبلی و مرکز جدید باشیم.

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.