سال گذشته با نبود اطلاع رسانی و برنامه ریزی مناسب از طرف نهاد برگزاری المپیادهای علمی، تمام بار برنامه ریزی و اطلاع رسانی بر دوش آیریسکالمپیادهای مجازی آیریسک قرار داده شد و به گفته مسوولین این امر، نه تنها کاهشی در تعداد و کیفیت شرکت کنندگان پدید نیامد، بلکه با رشد قابل قبولی نیز مواجه بودیم. هم اکنون که نتایج مرحله دوم اعلام شده است، خستگی تلاش در یک سال پرکار کاملا از جانمان زدوده شده و با مشاهده موفقیت دانش پژوهانی که از اولین قدم با آیریسک همراه بودند، توان بیشتری برای ادامه راه یافته ایم. گروه آیریسک، موفقیتهای خود را در سایه استفاده از نظر جمعی و برنامه ریزی بلند مدت به دست آورده است. در طول فعالیت، هر سال آموزشی به دوره های کوتاه مدت تقسیم شده تا در هر یک از این دوره ها برای بخشی از نیازهای دانش پژوهان وقت بیشتری را صرف کرده و رشد بیشتری را شاهد باشیم. 

بلافاصله پس از پایان برگزاری مرحله دوم المپیادهای علمی در سال ۱۳۹۱، اتاق فکر آیریسک [معرفی] در رشته های گوناگون تشکیل شد و اعضای این اتاقها طی جلسات متعدد به بررسی سوالات ۱۰ (یا ۵) سال اخیر و روند تغییرات آنها پرداختند. نتیجه این بررسی به منظور طراحی سوالات المپیادهای آزمایشی سال ۱۳۹۱ مورد استفاده قرار گرفت و هم اکنون بانک سوال المپیادهای آزمایشی سال ۱۳۹۱ در حال تکمیل است. امیدواریم شما نیز از دیدن ایده های جدید و جذاب در آزمونهایی که پشت هر سوال آنها زمان زیادی تفکر وجود دارد، لذت ببرید.

.:. بیشتر بخوان .:.
شبیه‌ساز مرحله دو المپیاد شیمی فروردین 1403

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.