دفترچه سؤالات مرحله دوم المپیادهای علمی و ادبی که در اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار شد پس از ویرایش و بازبینی (طبق اصل دفترچه آزمون) توسط آیریسک منتشر می‌شود:

👈 دانلود دفترچه مرحله دوم المپیاد ادبی ۱۳۹۸

🔹 دانلود مستقیم

🔸 دانلود از تلگرام

👈 دانلود دفترچه مرحله دوم المپیاد جغرافیا ۱۳۹۸

🔹 دانلود مستقیم

🔸 دانلود از تلگرام

👈 دانلود دفترچه مرحله دوم المپیاد ریاضی ۱۳۹۸

🔹 دانلود مستقیم

🔸 دانلود از تلگرام

👈 دانلود دفترچه مرحله دوم المپیاد زیست‌شناسی ۱۳۹۸

🔹 دانلود مستقیم

🔸 دانلود از تلگرام

👈 دانلود دفترچه مرحله دوم المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی ۱۳۹۸

🔹 دانلود مستقیم

🔸 دانلود از تلگرام

👈 دانلود دفترچه مرحله دوم المپیاد شیمی ۱۳۹۸

🔹 دانلود مستقیم

🔸 دانلود از تلگرام

👈 دانلود دفترچه مرحله دوم المپیاد فیزیک ۱۳۹۸

🔹 دانلود مستقیم

🔸 دانلود از تلگرام

👈 دانلود دفترچه مرحله دوم المپیاد کامپیوتر ۱۳۹۸

🔹 دانلود مستقیم

🔸 دانلود از تلگرام

👈 دانلود دفترچه مرحله دوم المپیاد نجوم و اخترفیزیک ۱۳۹۸

🔹 دانلود مستقیم

🔸 دانلود از تلگرام

 

.:. بیشتر بخوان .:.
دوره‌های تابستانی المپیاد آیریسک 1403

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.