Placeholder

مدال‌های المپیاد نجوم و اخترفیزیک در سال ۱۳۹۸

تابستان به انتها رسید و رنگ مدال‌های دانش‌پژوهان المپیادی دوره‌ی تابستانه‌ی ۱۳۹۸مشخص شد. دوره‌ی امسال دو تغییر اساسی نسبت به سال‌های گذشته داشت: اول آنکه طول دوره از سه ماه در دهه‌ی هشتاد، کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شد تا امسال به ... ادامه مطلب
Placeholder

مدال‌های المپیاد کامپیوتر در سال ۱۳۹۸

تابستان به انتها رسید و رنگ مدال‌های دانش‌پژوهان المپیادی دوره‌ی تابستانه‌ی ۱۳۹۸مشخص شد. دوره‌ی امسال دو تغییر اساسی نسبت به سال‌های گذشته داشت: اول آنکه طول دوره از سه ماه در دهه‌ی هشتاد، کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شد تا امسال به ... ادامه مطلب
Placeholder

مدال‌های المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۸

تابستان به انتها رسید و رنگ مدال‌های دانش‌پژوهان المپیادی دوره‌ی تابستانه‌ی  1398مشخص شد. دوره‌ی امسال دو تغییر اساسی نسبت به سال‌های گذشته داشت: اول آنکه طول دوره از سه ماه در دهه‌ی هشتاد، کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شد تا امسال به ... ادامه مطلب
Placeholder

مدال‌های المپیاد شیمی سال ۱۳۹۸

تابستان به انتها رسید و رنگ مدال‌های دانش‌پژوهان المپیادی دوره‌ی تابستانه‌ی ۱۳۹۸ مشخص شد. دوره‌ی امسال دو تغییر اساسی نسبت به سال‌های گذشته داشت: اول آنکه طول دوره از سه ماه در دهه‌ی هشتاد، کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شد تا امسال ... ادامه مطلب
Placeholder

مدال‌های المپیاد سلولهای بنیادی سال ۱۳۹۸

تابستان به انتها رسید و رنگ مدال‌های دانش‌پژوهان المپیادی دوره‌ی تابستانه‌ی ۱۳۹۸ مشخص شد. دوره‌ی امسال دو تغییر اساسی نسبت به سال‌های گذشته داشت: اول آنکه طول دوره از سه ماه در دهه‌ی هشتاد، کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شد تا امسال ... ادامه مطلب
Placeholder

مدال‌های المپیاد زیست شناسی سال ۱۳۹۸

تابستان به انتها رسید و رنگ مدال‌های دانش‌پژوهان المپیادی دوره‌ی تابستانه‌ی ۱۳۹۸ مشخص شد. دوره‌ی امسال دو تغییر اساسی نسبت به سال‌های گذشته داشت: اول آنکه طول دوره از سه ماه در دهه‌ی هشتاد، کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شد تا امسال ... ادامه مطلب
Placeholder

مدال‌های المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۸

تابستان به انتها رسید و رنگ مدال‌های دانش‌پژوهان المپیادی دوره‌ی تابستانه‌ی ۱۳۹۸ مشخص شد. دوره‌ی امسال دو تغییر اساسی نسبت به سال‌های گذشته داشت: اول آنکه طول دوره از سه ماه در دهه‌ی هشتاد، کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شد تا امسال ... ادامه مطلب
Placeholder

مدال‌های المپیاد جغرافیا در سال ۱۳۹۸

تابستان به انتها رسید و رنگ مدال‌های دانش‌پژوهان المپیادی دوره‌ی تابستانه‌ی  1398مشخص شد. دوره‌ی امسال دو تغییر اساسی نسبت به سال‌های گذشته داشت: اول آنکه طول دوره از سه ماه در دهه‌ی هشتاد، کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شد تا امسال به ... ادامه مطلب
Placeholder

مدال‌های المپیاد ادبی سال ۱۳۹۸

تابستان به انتها رسید و رنگ مدال‌های دانش‌پژوهان المپیادی دوره‌ی تابستانه‌ی  1398مشخص شد. دوره‌ی امسال دو تغییر اساسی نسبت به سال‌های گذشته داشت: اول آنکه طول دوره از سه ماه در دهه‌ی هشتاد، کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شد تا امسال به ... ادامه مطلب