دومین دسته از فایلهای ویرایش شده المپیادهای شیمی، مربوط به سوالات طبقه بندی شده شیمی سال دوم دبیرستان میباشد. سعی شده است تا اشکالات این فایلها به حداقل برسد، اما اگر دوستان دانش پژوه، اشکالی مشاهده نمودند آن را اطلاع دهند تا در اسرع وقت تصحیح شود.

con green  دریافت سری اول سوالات فصل اول شیمی سال دوم دبیرستان / ساختار اتم
con green  دریافت سری دوم سوالات فصل اول شیمی سال دوم دبیرستان / ساختار اتم
con green  دریافت سری اول سوالات فصل دوم شیمی سال دوم دبیرستان / خواص تناوبی
con green  دریافت سری سوم سوالات فصل اول و دوم شیمی سال دوم دبیرستان / ساختار اتم و خواص تناوبی
con green  دریافت سری اول سوالات فصل سوم شیمی سال دوم دبیرستان / ترکیبهای یونی
con green  دریافت سری اول سوالات فصل چهارم شیمی سال دوم دبیرستان / ترکیبهای کووالانسی
con green  دریافت سری اول سوالات فصل پنجم شیمی سال دوم دبیرستان / کربن و ترکیبهای آلی

.:. بیشتر بخوان .:.
اردوی مرحله دو المپیاد شیمی 1403

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.