پس از مدتی که فایلهای سایت المپیادهای علمی ایران از دسترس خارج شده بودند، اکنون پس از ویرایش جدید این فایلها، شما دانش پژوهان و اساتید گرامی میتوانید آنها را دریافت کنید. این مجموعه به مرور و حداکثر طی دو هفته آینده تکمیل خواهد شد.

  دریافت سری اول سوالات فصل اول شیمی سال سوم دبیرستان / استوکیومتری
  دریافت سری اول سوالات فصل دوم شیمی سال سوم دبیرستان / ترمودینامیک
  دریافت سری اول سوالات فصل سوم شیمی سال سوم دبیرستان / محلول ها

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.