باشگاه دانش پژوهان جوان به منظور آشنایی بیشتر دانش پژوهان گرامی با نحوه برگزاری المپاد نجوم و اختر فیزیک سر فصلها و کتابهای مفیدی که دانش آموزان را برای شرکت موثر در این المپیاد یاری میکند منتشر کرد . برای آ گاهی بیشتر، فایل ضمیمه را مطالعه نمایید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.