1

گام اول شبیه‌سازهای مرحله اول المپیادهای علمی . . .

شرکت در شبیه‌سازهای مرحله اول المپیادهای علمی اهمیت بسیاری دارد. این شبیه‌سازها به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا مهارت‌ها و دانش‌های خود را در زمینه‌های مختلف علمی و فناوری ارزیابی کنند. با شرکت در این شبیه‌سازها، دانش‌آموزان می‌توانند با مسائل و مشکلات واقعی در زمینه‌های مختلف علمی مواجه شوند و نحوه حل آن‌ها را یاد بگیرند.

علاوه بر این، شرکت در شبیه‌سازهای مرحله اول المپیادهای علمی به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا به دانش و تجربه عملی بیشتری دست پیدا کنند و آمادگی خود را برای مرحله بعدی المپیادها افزایش دهند.

آذر امسال همراه با سامانه گچ سفید آیریسک از سراسر ایران

مدارس المپیادی ۱۴۰۲

نام مدرسهشهر
شاهدآمل
شهید بهشتیآمل
علامه حلی ناحیه ۲اراک
فرزانگاناراک
اندیشه برناارومیه
فرزانگان ۱ارومیه
فرزانگان ۲ارومیه
علم و عملاسکو
امیناصفهان
شهید اژه‌ایی ۱اصفهان
نامداراناصفهان
شهید بهشتی ۲اهواز
نمونه دولتی فدکاهواز
امام جعفر صادقایلام
مجتهدی امیربروجرد
بهشت آیینبندرانزلی
شاهدبندرعباس
فرزانگانتبریز
کلام برترتبریز
نمونه دولتی پروین اعتصامیتبریز
فرزانگانتربت جام
فرزانگانتنکابن
البرز اندیشهتهران
حضرت مریمتهران
ریحانه النبیتهران
ستودهتهران
سلام گلبانگتهران
علامه حلی ۱تهران
علامه حلی ۳تهران
علامه حلی ۱۰تهران
علوم نوتهران
فرزانگان ۱تهران
فرزانگان ۳تهران
فقیهی فرتهران
کوشش پایندهتهران
مکتب الاحرارتهران
مهر هشتمتهران
نمونه دولتی اما مهدیتهران
نمونه دولتی رشد پسرانتهران
مشارکتی فرهنگیانخرم آباد
فرزانگانرودهن
دبیرستان دانشگاهزابل
حضرت محمد تیزهوشانزاهدان
شهید بهشتی ۱زاهدان
فرزانگانزاهدان
شهید بهشتی ۱زنجان
شهید بهشتی ۲زنجان
سمپاد ناحیه ۱ساری
شاهد حضرت مریمسبزوار
شهید بهشتیسمنان
آیت‌الله خامنه‌ایسیرجان
سما شعبه ۲شهررضا
فرزانگانشهرکرد
دارالفنون شهر اندیشهشهریار
فرزانگانشیراز
نوشادشیراز
امام جعفر صادقفومن
فرزانگانقاین
شهید چاهیقم
فرزانگان ۱قم
شهید دستغیبکازرون
فرزانگان کاشانکاشان
آینده سازانکرج
فرزانگان ۴ دوره دومکرج
محمد رسول اللهکرج
فرزانگانکرمان
شهید بهشتیکرمانشاه
علوم پزشکیکرمانشاه
فرزانگانکرمانشاه
مریم مقدسکرمانشاه
شهید بهشتیگرگان
فرزانگانگرگان
شهید بهشتیگنبد کاووس
دین و دانشلردگان
شهید بهشتیلنگرود
شهیدبهشتیمراغه
فرزانگانمراغه
فرزانگان ۱مشهد
فرزانگان ۳مشهد
فرزانگان ۴مشهد
نمونه دولتی شرکت فرشمشهد
هاشمی نژاد ۱مشهد
شهید بهشتینقده
فرزانگاننیشابور
شهید حجه فروشهمدان
علامه حلی ۱همدان
فرزانگانهمدان
پیروزییاسوج
نمونه الزهرایاسوج
دولتی ملک ثابتیزد
شهید صدوقییزد
.:. بیشتر بخوان .:.
المپیادهای جدید هوش مصنوعی و فلسفه و منطق از سال 1403

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.