ریاضی مربع

دوره تابستانی المپیاد ریاضی سال ۱۴۰۲ به پایان رسید . . .

با گذر از دوره‌ی تابستانی ۱۴۰۲ و آموزش و آزمون‌های فراوان، رنگ مدال‌های کشوری المپیاد ریاضی در سال ۱۴۰۲ توسط کمیته علمی باشگاه دانش‌پژوهان جوان اعلام شد.

برای تمام نوجوانان پرتلاش و نخبه‌ی ایران که در ادامه اسامی آن‌ها آمده است، آرزوی موفقیت داریم و فارغ از اینکه کدام شهر، استان یا مدرسه بوده‌اند و در کلاس‌های المپیاد آیریسک شرکت کرده‌اند یا نه، بهترین‌ها را می‌خواهیم. همگی در قدم اول راهی هستید که در نهایت به اثرگذاری شما برای بهتر شدن جهان خواهد رسید.

هر زمان که کمکی نیاز داشتید، روی ما حساب کنید چون ما همیشه روی شما حساب می‌کنیم. هر وقت به صورت حضوری و مجازی تشریف بیارید، قدمتان بر چشم ما جای دارد. بچه‌های قدیمی‌تر خبر دارند که دفتر آیریسک کِی‌ها بازه، سر راه خودتون شیرینی هم بگیرید، چای و قهوه‌اش با ما 🙂

نتایج المپیاد ریاضی ۱۴۰۲

نام نام خانوادگی شهرمدال
احمدرضاتوسلی بهابادی تهرانطلا
سیدمحمدیاسینحاجی خلیلیتهرانطلا
محمدمهرادحصاریتهرانطلا
امیرحسینزارعیتهرانطلا
رادینزاهدی گلپایگانیتهرانطلا
محمدپارساشاه محمدیتهرانطلا
محمدحسینشیرازیتهرانطلا
پارساصابریتهرانطلا
شایانطایفهتهرانطلا
محمدرضا عطاران زادهخراسان رضویطلا
سپهرعلی پورتهرانطلا
امیرحسینمحمدزادهخراسان رضویطلا
ایلیایزدانی ورزیمازندرانطلا
سبحان آرام تهرانطلا
پرنیادباغتهرانطلا
طاهاروزبهانی تهرانطلا
سید رایاناسدیتهراننقره
علی الماسی زفرهاصفهاننقره
خورشیدباهوش نائینیاصفهاننقره
ایلیاجباری لکفارسنقره
علیرضاجنتیتهراننقره
محمدپارساحسنیتهراننقره
بردیاخوش اقبالتهراننقره
پارمیداداری پورتهراننقره
صدرادرهمییزدنقره
محمدرضا راستکاراردبیلنقره
پارساضمیری کیسمیگیلاننقره
آنیتاغفوری القلندیستهراننقره
سجادفتحیاناصفهاننقره
وانیاقربانی مهرتهراننقره
رهامکمالی وحیدتهراننقره
محمدرضا کوهستانیسیستان و بلوچستاننقره
محمدامینکهندلتهراننقره
سورنا ماجدیتهراننقره
رادان محسنیتهراننقره
علی اکبر مظلومتهراننقره
محمدسجادمعماری آبکوهخراسان رضوینقره
امیرعلیملک لوتهراننقره
سیدحامدمیردهقان اشکذرییزدنقره
پرهامنیک روش آرانی تهراننقره
آزاد هاشمیانتهراننقره
نگار یاراحمدیتهراننقره
پارساصفری تورجتهراننقره
امیررضااحمدخانی هاتهرانبرنز
ارشیاامیرتهرانبرنز
زهراامیربیگی تفتیتهرانبرنز
محمدمهدیبرزکارچهارمحال بختیاریبرنز
فاطمهپرویزیتهرانبرنز
پارساپورمحمدیتهرانبرنز
هلیاتاج آبادی پور تهرانبرنز
امیرعلیجهانبخشی قره بلاغتهرانبرنز
سیدپرهامحسینیتهرانبرنز
امیرذاکری مهرآبادآذربایجان شرقیبرنز
محسنذاکری نیاتهرانبرنز
آیناز رحمانیتهرانبرنز
عسلرزاق زادهتهرانبرنز
نیکی رشیدیانتهرانبرنز
محمد رنجبرتهرانبرنز
محمدزمانی اسکندریتهرانبرنز
علیرضازینالیتهرانبرنز
احسان سلمانیتهرانبرنز
معراجسلیمانیمازندرانبرنز
علیسینائیالبرزبرنز
پوریاشاکری چنارتهرانبرنز
محمدصدراشریف زاده علمداریتهرانبرنز
امیرعلی صادقیانتهرانبرنز
امیرحسینصیادیتهرانبرنز
محمدمتینفدائی شندیتهرانبرنز
بارادکدیورتهرانبرنز
ایلیاکشاورزیتهرانبرنز
آرمانگودرزیتهرانبرنز
عرفانمحسنیمازندرانبرنز
سیدمحمدامینموسوی تهرانبرنز
طنیننصرتیایلامبرنز
سیدامیررضاهاشمیقزوینبرنز
فرزامیوسفی مازندرانبرنز
محمدمهدیرضویتهرانبرنز
راشداحمدیکردستانگواهی حضور
.:. بیشتر بخوان .:.
مقایسه‌ی استانها در المپیاد سلول‎های بنیادی 1402

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.