نجوم و اخترفیزیک مربع

دوره تابستانی المپیاد نجوم و اخترفیزیک سال ۱۴۰۲ به پایان رسید . . .

با گذر از دوره‌ی تابستانی ۱۴۰۲ و آموزش و آزمون‌های فراوان، رنگ مدال‌های کشوری المپیاد نجوم و اخترفیزیک در سال ۱۴۰۲ توسط کمیته علمی باشگاه دانش‌پژوهان جوان اعلام شد.

برای تمام نوجوانان پرتلاش و نخبه‌ی ایران که در ادامه اسامی آن‌ها آمده است، آرزوی موفقیت داریم و فارغ از اینکه کدام شهر، استان یا مدرسه بوده‌اند و در کلاس‌های المپیاد آیریسک شرکت کرده‌اند یا نه، بهترین‌ها را می‌خواهیم. همگی در قدم اول راهی هستید که در نهایت به اثرگذاری شما برای بهتر شدن جهان خواهد رسید.

هر زمان که کمکی نیاز داشتید، روی ما حساب کنید چون ما همیشه روی شما حساب می‌کنیم. هر وقت به صورت حضوری و مجازی تشریف بیارید، قدمتان بر چشم ما جای دارد. بچه‌های قدیمی‌تر خبر دارند که دفتر آیریسک کِی‌ها بازه، سر راه خودتون شیرینی هم بگیرید، چای و قهوه‌اش با ما 🙂

نتایج المپیاد نجوم و اخترفیزیک ۱۴۰۲

نام نام خانوادگی شهرمدال
مصطفیامیدیتهرانطلا
حنانهخرم دشتیتهران طلا
سلمارضاوندتهرانطلا
طاهاصمدی خراسان رضویطلا
آریافاتح کرداریقزوینطلا
اشکان فرخ زادیتهرانطلا
یاسمنفرخیتهرانطلا
محمدمهدیکشاورزیفارسطلا
ایلیامحمدبیکی خورتابیالبرزطلا
علی نادری لردجانیتهرانطلا
محمدحسینابراهیمی میمندالبرزنقره
حسام الدیناسدیتهراننقره
بهدادایجیتهراننقره
رضا ایرجیتهراننقره
امیرعباسآقارضاکاشیتهراننقره
پوریاپهلوانی نژادتهراننقره
یاشارجعفریتهراننقره
مبیناحسنی شایهخراسان رضوینقره
پرنیاحیرانفارسنقره
امیررضازیارتی خلیلیتهراننقره
نگارکاویانیتهراننقره
معینکرمانشاهیتهراننقره
ساینانیک مهرتهراننقره
مانی اتابانتهراننقره
عرشیاساویزکلخورانتهراننقره
علی امانیتهرانبرنز
امیرحسینامینیتهرانبرنز
ونوسجمالیتهرانبرنز
پانیازمانیتهرانبرنز
محمدحسینزوارهتهرانبرنز
سیدمحمدسجادیانتهرانبرنز
حسینسلطانیتهرانبرنز
علی سلیمانیتهرانبرنز
آرینصادقیاصفهانبرنز
امیرحسینصداقتخراسان رضوی برنز
احسانصیانتیتهرانبرنز
ریحانهطاهریتهرانبرنز
سیدمحمدمهدی غریبیان لواسانیتهرانبرنز
رائدقنبریزنجانبرنز
پارمیداکیانیالبرزبرنز
هلیالعل نورخراسان رضویبرنز
امیررضانصیری وطنزنجان برنز
رادین اردلانی تهران برنز
هستی اسلامی حقیقتفارسبرنز
پارساانوری آریاتهرانبرنز
محمدصدراپیش باز تهرانبرنز
حامی جعفریتهرانبرنز
تیناشیرزادتهرانبرنز
.:. بیشتر بخوان .:.
کلاسهای المپیاد ویژه بچه‌های ورودی دهم تابستان 1403

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.