کتاب آزمایشهای فیزیک شامل ۷۵ آزمایش فیزیک است که با توجه به برنامه های آزمایشگاه های فیزیک پایه ۱، ۲ و ۳ و بر اساس آزمایشهای فیزیک - انتشارات فاطمیبرنامه آزمایشگاه های فیزیک عمومی رشته فیزیک دانشگاه ها و نیز آزمایشگاه‌ فیزیک سایر رشته های دانشکده های علوم، مهندسی و کشاورزی تنظیم شده است. همچنین آزمایش های اپتیک رشته فیزیک در کتاب آمده است. بسیاری از آزمایشهای ساده تر کتاب می تواند برای دانش آموزان دبیرستانها مفید باشد و نیز در کلاسهای کارآموزی و بازآموزی ضمن خدمت دبیران مورد استفاده قرار گیرد.

ناشر : فاطمی نویسندگان : محمود قرآن نویس، پرویز امین پور
تعداد صفحه : ۳۰۴ / وزیری قیمت : ۶۵۰۰ تومان

 

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.