کتاب الفبای ساختار اتم، ترکیبات یونی و مولکولی از مجموعه کتاب‌های «می‌خواهم المپیادی شوم» تالیف آقای مجید اکبری الفبای ساختار اتمبرنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی می‌باشد. در این کتاب با مباحثی همچون ساختار اتم، جدول تناوبی و خواص جدول تناوبی، ترکیبات یونی، ترکیبات مولکولی، پیوندهای کووالانسی و انواع جامدات آشنا می‌شوید. یکی از خصوصیات مهم کتاب گردآوری سوالات و تالیف سوالات جدید در هر مبحث به منظور خودآزمایی هر چه بیشتر دانش‌پژوهان می‌باشد. این کتاب توسط انتشارات دانش‌پژوهان جوان به چاپ رسیده است و مطالعه آن به علاقمندان به شرکت در مرحله اول و دوم المپیاد شیمی توصیه می‌گردد.

برای مشاهده فهرست مطالب کتاب به ادامه مطلب و برای مشاهده توضیحات اضافی و خرید مستقیم کتاب به [اینجا] مراجعه نمایید.

فهرست مطالب کتاب الفبای ساختار اتم، ترکیبات یونی و مولکولی:

۱.    ساختار اتم
۱-۱.    نظریه اتمی دالتون
۱-۲.    کشف الکترون
۱-۳.    کشف اشعه مثبت و پروتون
۱-۴.    عدد اتمی، عدد جرمی و جرم اتمی
۱-۵.    ایزوتوپ‌های یک عنصر و درصدهای فراوانی آن‌ها
۱-۶.    عناصر پرتوزا (رادیواکتیو)
۱-۷.    مدل اتمی تامسون، رادرفورد و بور
۱-۸.    طیف نشری خطی عناصر
۱-۹.    مدل اوربیتالی و اعداد کوانتومی
۱-۱۰.    آرایش الکترونی اتم‌ها با توجه به اصل آفبا
۱-۱۱.    چگونگی یونش اتم‌ها و انرژی‌های یونش متوالی

 

۲.    جدول تناوبی و خواص تناوبی عناصر
۲-۱.    معرفی جدول تناوبی و عناصر آن
۲-۲.    شعاع‌های اتمی و شعاع‌های یونی
۲-۳.    انرژی یونش و نکات پیرامون آن
۲-۴.    الکترون‌خواهی و الکترونگاتیوی عناصر

 

۳.    ترکیبات یونی
۳-۱.    آرایش الکترونی یون‌ها و قاعده هشتایی
۳-۲.    نام‌گذاری یون‌ها و ترکیبات یونی
۳-۳.    قانون فیجنز (Fajans)
۳-۴.    شبکه‌های بلوری مکعبی
۳-۵.    انرژی شبکه

 

.:. بیشتر بخوان .:.
دوره آموزش و حل تمرین المپیاد شیمی مقدماتی تابستان 1403

۴.    ترکیبات مولکولی، پیوندهای کووالانسی و انواع جامدات
۴-۱.    پیوندهای کووالانسی
۴-۲.    ساختار لوئیس ترکیبات مولکولی
۴-۳.    ساختارهای رزونانسی مختلف برای یک ترکیب
۴-۴.    عدد اکسایش و نام‌گذاری ترکیبات مولکولی
۴-۵.    قطبیت پیوند و ترکیب و شکل فضایی ترکیبات
۴-۶.    نیروهای بین مولکولی و انواع جامدات

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.