المپیاد ادبی جوان تر از دیگر المپیادهای علمی کشور است. بنابراین این مجموعه دو جلدی برای کسانی که می‌خواهند ادبیات را در سطحی فکتاب المپیاد ادبی - انتشارات فاطمیراتر از معمول فرا بگیرند، به ویژه برای داوطلبانی که می خواهند با روال چند سال اخیر این المپیاد آشنا شوند، منبع قابل اعتمادی است. در جلد اول، المپیادهای برگزار شده از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ و در جلد دوم، آزمونهای سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ به همراه پاسخ تشریحی گرداوری شده اند. مؤلفان کتاب در تهیه پاسخنامه به پاسخهای باشگاه دانش پژوهان نظر داشته اند، ولی در مواردی که نیاز به توضیح و تصحیح بوده است نیز این کار را انجام داده اند.

ناشر: فاطمی مولفین: حسبن منصوری، حسین قنبری، حنیف افخمی ستوده، محمد سامان جواهریان

تعداد صفحات:

جلد اول: ۲۴۲ / وزیری

جلد دوم: ۲۱۲ / وزیری

قیمت:

جلد اول: ۶۲۰۰ تومان

جلد دوم: ۵۶۰۰ تومان

 

 

 

 

 

 

.:. بیشتر بخوان .:.
دانلود دفترچه مرحله دوم المپیادهای بهار 1403

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.