هندبوک (Handbook) یکی از مراجع کارآمد برای دست یابی به داده‌ها در رشته های گوناگون علوم تجربی است. داده های شیمی - انتشارات فاطمیدر واقع، کتاب داده های شیمی یک هندبوک شیمی است که اطلاعات موجود در آن در سطح کتاب ها‏‏ی درسی شیمی دورi متوسطه نظری و پیش دانشگاهی است. استفاده از این نوع کتاب ها‏‏ سبب میشود تا به کارگیری کتابها‏‏ی مرجع به ویژه در دوره های آموزشی پیش از دانشگاه رواج یابد.
تدوین کنندگان این کتاب تلاش کرده اند تا تمامی داده های مورد نیاز در سطح دورi متوسطه نظری و پیش دانشگاهی شامل رشته های ریاضی فیزیک و تجربی و همچنین هنرستان‌های صنایع شیمیایی را در آن بگنجانند. مخاطبان اصلی این کتاب معلمان و دانش آموزانند، اما در بیش‌تر موارد اطلاعات ارائه شده در آن به گونه ای است که برای دانشجویان دوره‌های تربیت معلم، دبیری شیمی و دانشجویانی که درس شیمی عمومی را میگذرانند نیز قابل استفاده است.

ناشر: فاطمی مولفین: راضیه بنکدار سخی، علیرضا قربانی، مجتبی هادی بیداخویدی
تعداد صفحه: ۲۵۲ / وزیری قیمت: ۳۷۰۰ تومان

 

.:. بیشتر بخوان .:.
شبیه‌ساز مرحله دو المپیاد شیمی فروردین 1403

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.