ویرایش جدید کتابچه المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی منتشر شد، برای دریافت به اینجا [+] مراجعه نمایید.

اطلاعات کامل و بخشنامه برگزاری این المپیاد در سال ۱۳۹۵ را نیز از اینجا مطالعه نمایید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.