المپیاد شیمی آمریکا منطقه‌ای

شبیه‌ترین آزمون‌ها به مرحله‌ی اول (یا بخش تستی مرحله دوم) المپیادهای ایران، المپیادهای آمریکا است. هم در ساختار و هم در موضوعات این دو کشور آزمون‌های مشابهی را برگزار می‌کنند. به همین دلیل پر طرفدارترین سؤالات کشورهای دیگر در بین دانش‌پژوهان ایران، آمریکا بوده و این آزمون‌ها بارها در ایران ترجمه شده. آخرین انتشار قبلی، تا سال ۲۰۱۲ را شامل می‌شد، اما در دهه‌ی اخیر، هم سطح سؤالات پیشرفت کرده و هم مطالب جدیدی در آن‌ها به چشم می‌خورد که انتشار ترجمه و پاسخ آزمون‌های جدید را واجب می‌کرد.

در کتاب حاضر که به کوشش مریم دهقان، مهدی قربانی و رضا کریمی آماده شده است، آزمون‌های منطقه‌ای (Local) سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ به همراه پاسخ تشریحی در اختیار شما قرار گرفته است. هر یک از این آزمون‌ها شامل ۶۰ سؤال تستی هستند و برای گذر عالی از سد مرحله‌ی اول یا بخش تستی دوم المپیاد شیمی ایران باید آن‌ها را به دقت بررسی کنید.

پس از بررسی کامل و دقیق المپیادهای منطقه‌ای، کتاب المپیادهای شیمی ملی آمریکا را به شما پیشنهاد می‌کنیم تا هم با سؤالات دشوارتر و هم سؤالات مشابه تشریحی مرحله دوم ایران آشنا شوید.

پشت جلد کتاب المپیاد آمریکا منطقه‌ای پشت جلد
روی جلد کتاب المپیاد آمریکا منطقه‌ای روی جلد

بخشی از کتاب المپیادهای شیمی آمریکا (آزمون‌های منطقه‌ای) را دانلود کنید و با محتوای آن آشنا شوید.

اگر این کتاب را دوست دارید، پیشنهاد می‌کنیم از لینک‌های زیر نسخه‌ی چاپی یا فایل قانونی آن را تهیه کنید. خرید نسخه‌های قانونی، گروه تهیه‌کننده را دلگرم به آماده‌سازی کتاب‌های بهتر می‌کند.

[ult_dualbutton btn_hover_style=”Style 2″ button1_text=”خرید نسخه چاپی” icon_link=”url:https%3A%2F%2Fshop.irysc.com%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B4%25DB%258C%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25A2%25D9%2585%25D8%25B1%25DB%258C%25DA%25A9%25D8%25A7-%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B7%25D9%2582%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D8%25A7%25DB%258C|target:_blank” button2_text=”دانلود قانونی از طاقچه” btn_icon_link=”url:https%3A%2F%2Ftaaghche.com%2Fbook%2F136939%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B4%25DB%258C%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25A2%25D9%2585%25D8%25B1%25DB%258C%25DA%25A9%25D8%25A7|target:_blank” divider_style=”icon” divider_text_color=”#ff5722″ divider_icon=”Defaults-star-half-empty star-half-full star-half-o”]
.:. بیشتر بخوان .:.
مدال‌های المپیاد شیمی تابستان 1397

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.