کلاس‌ها و کارگاه‌های جمع‌بندی المپیاد در رشته‌های مختلف ویژه آمادگی مرحله اول در دی ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

در دوره‌های المپیاد ادبی و اقتصاد منابع تدریس می‌شوند و در انتهای دوره دو آزمون شبیه‌ساز برای هر رشته در نظر گرفته شده است.

دوره المپیاد شیمی در چهار مبحث شیمی آلی، شیمی فیزیک، شیمی معدنی و شیمی تجزیه و به صورت حل تمرین و آزمون شبیه‌ساز المپیادی‌های این رشته را برای شرکت در مرحله اول آماده می‌کند.

حل سوالات گزیده‌ی مباحث اخترفیزیک، مکانیک سماوی و نجوم کروی به همراه آزمون شبیه‌ساز برای المپیاد نجوم در نظر گرفته شده است.

کلاس‌های حل تمرین و مرور نکته و آزمون‌های آزمایشی رشته‌های المپیاد ریاضی، المپیاد زیست، المپیاد فیزیک و المپیاد کامپیوتر را پوشش می‌دهد.

و در نهایت شما با آمادگی کافی در جلسه اصلی آزمون المپیاد مرحله اول شرکت خواهید کرد.

برای مشاهده جزئیات هر دوره روی رشته المپیادی خود کلیک کنید و در صورت نیاز به مشورت با آیریسک تماس بگیرید.

.:. بیشتر بخوان .:.
اردوی جمع‌بندی منابع مرحله اول المپیاد ادبی زمستان ۱۴۰۱

.:. بیشتر بخوان .:.
کلاس المپیاد اقتصاد و مدیریت زمستان ۱۴۰۱

.:. بیشتر بخوان .:.
اردوی جمع‌بندی مرحله اول المپیاد ریاضی زمستان ۱۴۰۱

.:. بیشتر بخوان .:.
اردوی جمع‌بندی مرحله اول المپیاد زیست زمستان ۱۴۰۱

.:. بیشتر بخوان .:.
اردوی جمع‌بندی مرحله اول المپیاد شیمی زمستان ۱۴۰۱

.:. بیشتر بخوان .:.
اردوی جمع‌بندی مرحله اول المپیاد فیزیک زمستان ۱۴۰۱

.:. بیشتر بخوان .:.
اردوی جمع‌بندی مرحله اول المپیاد کامپیوتر زمستان ۱۴۰۱

.:. بیشتر بخوان .:.
اردوی جمع‌بندی مرحله اول المپیاد نجوم زمستان ۱۴۰۱

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.