با توجه به استقبال روزافزون دانش‌آموزان شهرهای کوچک و بزرگ میهن عزیزمان و در راستای ادامه‌ی گسترش آشنایی با المپیادهای علمی و برقراری عدالت و توازن آموزشی در کشور؛ این بار همایش آشنایی با المپیادهای علمی در شهرستان آباده از توابع استان فارس و به دعوت اداره‌ی آموزش و پوروش این شهرستان و به میزبانی پژوهشسرای دانش‌آموزی شهر و مدارس استعدادهای درخشان در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۳ برگزار شد.

جهت مشاهده‌ی گزارش تصویر این نردبان، روی ادامه‌ی مطلب کلیک کنید.

دانش‌آموزان دختر شرکت‌کننده در همایش نردبان المپیاد از دبیرستان‌های استعدادهای درخشان، شاهد و ممتاز آباده

 

کامبیز خالقی (مدیراجرایی) آیریسک در حال معرفی المپیاد و ضرورت‌های المپیادی شدن

 

ارکان موفقیت در المپیاد از نگاه آیریسک

 

مسئولین آموزش و پرورش شهرستان آباده و دانش‌آموزان پسر شرکت‌کننده در همایش نردبان

 

دانش‌آموزان پسر شرکت‌کننده در همایش

 

کامبیز خالقی در جمع دانش‌آموزان متوسطه‌ی دوره‌ی اول استعدادهای درخشان و شاهد در مورد اهمیت زندگی هدف‌مند و ویژگی‌های انسان‌های هدفمند صحبت کرد.

 

دانش‌آموزان دختر متوسطه‌ی دوره‌ی اول با چالش‌های المپیاد و شرکت در مسابقات المپیادی آشنا شدند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.