اولین مرحله از المپیادهای مجازی سایت المپیادهای علمی ایران در روزهای ۱۶ و ۲۱ مهرماه در رشته های ریاضی، شیمی، کامپیوتر و فیزیک برگزار شد.
به جز رشته فیزیک پراکندگی درصد نمرات شرکت کنندگان یک نمودار متناسب را تشکیل داده است که نشان از سطح  استاندارد دشواری سوالات دارد. البته بنابر پیش بینی اولیه آزمونها، آزمون اول از نمرات کمتری برخوردار است که نشان از کمبود آمادگی دانش پژوهان گرامی دارد. این مشکل به مرور زمان برطرف خواهد شد و همچون سال گذشته بمیانگین نمرات افزایش خواهد داشت.
در ادامه مطلب، فهرست مدارس شرکت کننده در اولین المپیاد مجازی سال ۱۳۸۹ ارایه گردیده است. این فهرست میتواند اطلاعات خوبی درباره سطح دانش آموزان شرکت کننده در آزمون نمایش دهد.

دبیرستانهایی که در آزمون اول آمادگی برای المپیادهای علمی شرکت نموده اند

الزهرا (ع) تهران نمونه دولتی
الغدیر بابل  
امام هادی (ع) تهران غیر انتفاعی
تلاش تهران غیر انتفاعی
دکتر حسابی تهران غیر انتفاعی
روزبه تهران غیر انتفاعی
رهیار تهران غیر انتفاعی
سادات اصفهان  
سلام تجریش تهران غیر انتفاعی
سلام یوسف آباد تهران غیر انتفاعی
شهید اژه ای اصفهان سمپاد
شهید اسلامی شهر بابک نمونه دولتی
شهید بابایی قزوین سمپاد
شهید بهشتی شهر ری سمپاد
شهید بهشتی اهواز سمپاد
شهید دستغیب شیراز سمپاد
شهید رجایی اسلامشهر سمپاد
شهید سلطانی کرج سمپاد
شهید صدوقی یزد سمپاد
شهید غضنفری کرمان  
شهید مفتح جهرم  
طلایه داران (۱) کرج سمپاد
علامه امینی تهران غیر انتفاعی
علامه حلی تهران سمپاد
علامه حلی همدان سمپاد
علامه حلی سیرجان سمپاد
علامه حلی اندیشه سمپاد
علامه حلی بافت سمپاد
علامه حلی اراک سمپاد
علامه حلی (۳) تهران سمپاد
علامه طباطبایی آبشناسان تهران غیر انتفاعی
علامه طباطبایی کارگر تهران غیر انتفاعی
علوی تهران غیر انتفاعی
فرزانگان مشهد سمپاد
فرزانگان رفسنجان سمپاد
فرزانگان تبریز سمپاد
فرزانگان زنجان سمپاد
فرزانگان کرج سمپاد
فرزانگان ارومیه سمپاد
فرزانگان ابهر سمپاد
فرزانگان گلستان سمپاد
فرزانگان (۱)
تهران سمپاد
فرزانگان (۲)
تهران سمپاد
فرزانگان امین اصفهان سمپاد
کمال تهران غیر انتفاعی
میرزاکوچک خان رشت سمپاد
نخبگان علامه طباطبایی تهران غیر انتفاعی

قابل ذکر است که دانش آموزان مستعد این مدارس برای تمام مراحل چهارگانه المپیادهای مجازی ثبت نام نموده اند و همچنان منتظر دیگر دانش پژوهان ایرانی از تمام مدارس هستیم تا همچون سال گذشته تعداد زیادی از مدال آوران را از همین جمع صمیمانه مشاهده نماییم.

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.