برنامه‌ی جامع اردوی نوروزی المپیاد ۱۳۹۸ – آیریسک

 

تاریخ

رشته

زنگ ۱

زنگ ۲

زنگ ۳

زنگ ۴

زنگ ۵

زنگ ۶

۸:۳۰ تا۹:۵۰

۱۰:۱۰ تا ۱۱:۳۰

۱۱:۴۵ تا ۱۳:۰۰

۱۴ تا۱۵:۲۰

۱۵:۴۰ تا ۱۷:۰۰

۱۷ تا ۱۸

۹۷/۱/۶

ادبی

کلیله و دمنه / آقای رسولی

چهارمقاله / آقای حق‌نظرلو

ریاضی

نظریه اعداد / آقای شریفی

مطالعه و رفع‌اشکال

زیست

آناتومی گیاهی / آقای حسینی

سلولی‌مولکولی / آقای میرزایی

مطالعه و رفع‌اشکال

شیمی

ترمودینامیک / آقای شیری

سینتیک / آقای شیری

مطالعه و رفع‌اشکال

فیزیک

ترمودینامیک / آقای استیری

سینماتیک / آقای رضوی

مطالعه و رفع‌اشکال

کامپیوتر

شمارش / آقای پوراخوان

مطالعه و رفع‌اشکال

نجوم

اخترفیزیک / آقای مهرجو

مطالعه و رفع‌اشکال

۹۷/۱/۷

ادبی

غزلیات حافظ / آقای فروزنده‌فرد

ادبیات داستانی / خانم صانعی

ریاضی

هندسه / آقای احمدپور

مطالعه و رفع‌اشکال

زیست

فیزیولوژی / آقای معروفی

حل سؤال و ایده فیزیولوژی / آقای معروفی

مطالعه و رفع‌اشکال

شیمی

شیمی تجزیه / آقای علیمحمدی

استوکیومتری / آقای علیمحمدی

مطالعه و رفع‌اشکال

فیزیک

فیزیک نوین / آقای درویشی

الکتریسیته جاری / آقای درویشی

مطالعه و رفع‌اشکال

کامپیوتر

احتمال / آقای پوراخوان

امید ریاضی / آقای پوراخوان

مرحله ۳ / آقای پوراخوان

مطالعه و رفع‌اشکال

نجوم

نجوم کروی / آقای عزیزی

مطالعه و رفع‌اشکال

۹۷/۱/۸

ادبی

اسرارالتوحید / آقای سلمانی

شعر معاصر / آقای خسروی

ریاضی

حل سؤال و ایده / آقای شاهوردی

مطالعه و رفع‌اشکال

زیست

اکولوژی / آقای کیانی‌پور

تکامل، رفتارشناسی / آقای فراهانی

مطالعه و رفع‌اشکال

شیمی

الکتروشیمی / آقای باقریان

شیمی تجزیه / آقای باقریان

مطالعه و رفع‌اشکال

فیزیک

دینامیک / آقای عباسقلی‌نژاد

مغناطیس / آقای زیوری

مطالعه و رفع‌اشکال

کامپیوتر

مباحث ویژه / آقای عرفانیان

مطالعه و رفع‌اشکال

نجوم

ابزارشناسی / آقای حیدری

ایده و مسأله / آقای حیدری

مطالعه و رفع‌اشکال

۹۷/۱/۹

ادبی

غزلیات صائب / آقای بنی‌هاشمی

رفع اشکال / مطالعه /مشاوره/تفریح

ریاضی

آزمون شبیه ساز مرحله‌ی دوم

زیست

شیمی

فیزیک

کامپیوتر

نجوم

۹۷/۱/۱۰

ادبی

متنوی معنوی / آقای موسوی

تاریخ بیهقی / آقای رضوی

ریاضی

جبر / آقای جعفری

مطالعه و رفع‌اشکال

زیست

بیوشیمی / آقای متالهی

حل سؤال و ایده مولکولی و بیوشیمی / آقای متالهی

مطالعه و رفع‌اشکال

شیمی

شیمی معدنی / آقای بدیعی

الکتروشیمی / آقای باقریان

مطالعه و رفع‌اشکال

فیزیک

آزمایشگاه / آقای نوروزشاد

دینامیک / آقای عباسقلی‌نژاد

مطالعه و رفع‌اشکال

کامپیوتر

لانه کبوتری / آقای عرفانیان

مطالعه و رفع‌اشکال

نجوم

مکانیک سماوی / آقای مرادی

مطالعه و رفع‌اشکال

۹۷/۱/۱۱

ادبی

اسرارالتوحید / آقای سلمانی

هفت پیکر / آقای سلمانی

مطالعه و رفع‌اشکال

ریاضی

ترکیبیات / آقای فیروزی

مطالعه و رفع‌اشکال

زیست

ژنتیک و آمار / آقای قاسمی

فیزیولوژی گیاهی / آقای قاسمی

مطالعه و رفع‌اشکال

شیمی

شیمی آلی / آقای مفخم

مطالعه و رفع‌اشکال

فیزیک

الکتریسیته ساکن / آقای بهبودی

مطالعه و رفع‌اشکال

کامپیوتر

امید ریاضی / آقای کریمی

ایده و استقرا / آقای پاک‌سرشت

مطالعه و رفع‌اشکال

نجوم

کیهان‌شناسی / آقای ابراهیمیان

دینامیک کهکشانی / آقای ابراهیمیان

مطالعه و رفع‌اشکال

 

معرفی مدرسین دوره‌ی نوروزی آیریسک در سال ۱۳۹۸

رشته

سرگروه و برنامه‌ریز

مدرسین

المپیاد ادبی

میرسالار رضوی

مدال طلای المپیاد ادبی دانش‌آموزی سال ۱۳۹۰

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد ایرانشناسی، دانشگاه تهران

از پژوهشگران «دانشنامۀ مطبوعات»

از پژوهشگران فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تألیف «فرهنگ جامع زبان فارسی»

مولف دو مقالۀ نقد کتاب در حوزه‌ی شاهنامه

شهریار خسروی

مدال طلای المپیاد ادبی سال ۱۳۸۵

احسال حق‌نظرلو

مدال نقره‌ی المپیاد ادبی سال ۱۳۹۰

یاسمن صانعی

مدال طلای المپیاد ادبی سال ۱۳۹۳

منوچهر فروزنده‌فرد

مدال طلای المپیاد ادبی سال ۱۳۸۹ و مدال طلای المپیاد دانشجویی سال ۱۳۹۴

سیدرضا موسوی هفتادر

مدال نقره‌ی المپیاد ادبی سال ۱۳۸۹

رادمان رسولی مهربانی

مدال طلای المپیاد ادبی سال ۱۳۹۰

حمیدرضا سلمانی

دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، مدرس زبان عمومی و تخصصی در دانشگاه زنجان

بهمن بنی‌هاشمی

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

المپیاد ریاضی

محمد شریفی

دو مدال نقره‌ی المپیاد ریاضی سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰

مولف کتاب‌های:

– مینیاتورهای ریاضی / دانش‌پژوهان جوان

– نابرابری های قدیم و جدید / دانش‌پژوهان جوان

– آشنایی با معادلات دیوفانتی / دانش‌پژوهان جوان

– مسائل جبر در المپیادهای ریاضی ایران و جهان / کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)

– ریاضیات در سپهر المپیاد / کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)

سیامک احمدپور

مدال طلای کشوری سال ۱۳۷۹ و مدال برنز جهانی سال ۲۰۰۱

مؤلف کتاب هندسه مسطحه

محمد جعفری

مدرس دوره‌ی طلا و تیم المپیاد ریاضی ایران در سال‌های گوناگون

مولف کتاب‌های:

– استراتژی جبر / دانش پژوهان جوان

– کارگاه حل مسله جبر / مبتکران

– ۱۱۰ مسله جبر / مبتکران

– آموزش نظریه اعداد در المپیاد ریاضی / مبتکران

– ۱۱ آزمون آزمایشی المپیاد ریاضی/ خوشخوان

– آموزش نابرابری‌ها / خوشخوان

– مباحث و مسایل مرحله اول المپیاد ریاضی (جلد ۱ و ۲) / الگو

– معادلات تابعی / خوشخوان

– هندسه ۱ و ۲ / کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)

سیدحسام فیروزی

مدال طلای کشوری سال ۱۳۸۵ و دو مدال طلای جهانی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰

محمد شاهوردی

مدال طلای کشوری سال ۱۳۹۶ و مدال نقره‌ی جهانی سال ۲۰۱۷

المپیاد زیست‌شناسی

معین قاسمی

مدال طلای کشوری سال ۱۳۹۵

مدال نقره‌ی جهانی سال ۲۰۱۷

عضو کمیته‌ی المپیاد جهانی زیست‌شناسی سال ۲۰۱۸

محمد متالهی

مدال طلای کشوری سال ۱۳۸۸

مدال نقره‌ی جهانی ۲۰۱۸

امیرحسین حسینی

مدال طلای یک کشوری سال ۱۳۹۴

مدال برنز کشوری سال ۱۳۹۳

فرزاد معروفی

مدال طلای کشوری سال ۱۳۹۵ و عضو کمیته‌ی علمی المپیاد جهانی ۲۰۱۸

رضا کیانی‌پور

مدال طلای کشوری سال ۱۳۹۶

بنیامین فراهانی

مدال برنز کشوری سال ۱۳۹۲

مسئول المپیاد زیست‌شناسی در مدارس سمپاد تهران

خشایار قوامی

مدال نقره‌ی کشوری سال ۱۳۹۵

مسئول ماراتن‌های زیست‌شناسی آیریسک در سال ۱۳۹۷

پارسا میرزائی

مدال طلای کشوری المپیاد سلول‌های بنیادی سال ۱۳۹۵

مدال نقره‌ی کشوری المپیاد زیست سال ۱۳۹۶

المپیاد شیمی

محمدرضا مس‌کاران

مدال نقره‌ی کشوری سال ۱۳۸۵

سرگروه المپیاد شیمی در باشگاه المپیاد سلام

سرگروه المپیاد شیمی در مدارس سمپاد تهران

محمدجواد علیمحمدی

مدال طلای المپیاد شیمی کشوری سال ۱۳۸۷

مسوول گروه شیمی باشگاه سلام و مدرس المپیاد شیمی در مدارس سمپاد تهران

سعید شیری

مدال برنز کشورى المپیاد شیمی سال ۱۳۸۷

مدرس دبیرستان‌هاى انرژى اتمى، مجموعه‌ی سلام و سمپاد تهران و شهرستان

حمید مفخم

دکترای شیمی آلی

مدرس پرسابقه‌ی المپیاد شیمی در مدارس و دوره‌های استانی سمپاد

علیرضا بدیعی

مدال طلای کشوری المپیاد دانشجویی شیمی سال ۱۳۹۲

مدال برنز جهانی دانشجویی سال ۱۳۹۲

مدرس المپیاد شیمی در دبیرستان‌های سمپاد تهران

آرش باقریان

مدال طلای کشوری سال ۱۳۹۷

المپیاد فیزیک

علیرضا درویشی

مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۵

مدال طلای جهانی المپیاد فیزیک ۲۰۱۷

مدال نقره‌ی کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۴

علیرضا نوروزشاد

مدال طلای کشوری سال ۱۳۸۸

امیرپارسا زیوری

مدال طلای کشوری سال ۱۳۹۱

مدال برنز جهانی سال ۲۰۱۳

امیرحسین استیری

مدال طلای کشوری سال ۱۳۹۴

مدال طلای جهانی سال ۲۰۱۶

سیدارشیا رضوی

مدال طلای کشوری سال ۱۳۹۵

مدال نقره‌ی جهانی سال ۲۰۱۷

عرفان عباسقلی‌نژاد

مدال طلای کشوری سال ۱۳۹۵

مدال نقره‌ی جهانی سال ۲۰۱۷

حسین بهبودی

مدال طلای کشوری سال ۱۳۹۵

المپیاد کامپیوتر

امیررضا پوراخوان

نایب‌قهرمان مسابقات برنامه‌نویسی غرب آسیا

راهیافته به مسابقات جهانی برنامه‌نویسیی

طراح سؤال در مسابقات بین‌المللی کدفورسز و کوئرا

مسئول مسابقات بین‌المللی HackerEarth

دانیال عرفانیان

مدال طلای کشوری سال ۱۳۹۶ و مدرس دبیرستان‌های سمپاد، علامه‌طباطبایی و …

سینا پاک‌سرشت

مدال نقره‌ی کشوری سال ۱۳۹۶ و مدرس دبیرستان انرژی اتمی

جواد کریمی

مدال نقره‌ی مسابقات تورنومنت شهرها

المپیاد نجوم

احسان مهرجو

مدرس المپیاد نجوم از سال ۱۳۸۴

مترجم کتاب «مقدمه ای بر اخترفیزیک نوین؛ کارول» و چندین کتاب نجومی دیگر

تدریس المپیاد نجوم در مدارس سمپاد و غیرانتفاعی تهران و دوره‌های سمپاد یازده استان کشور

احسان ابراهیمیان

مدال طلای کشوری سال ۱۳۸۸

مدال نقره‌ی جهانی سال ۲۰۱۰

عطا مرادی

مدال طلای کشوری سال ۱۳۹۰

مدال نقره‌ی جهانی سال ۲۰۱۲

شایان عزیزی

مدال طلای کشوری سال ۱۳۹۵

مدال طلای جهانی سال ۲۰۱۷

مدال نقره‌ی کشوری سال ۱۳۹۴

محمدصدرا حیدری

مدال طلای کشوری سال ۱۳۹۶

مدال نقره‌ی جهانی سال ۲۰۱۸


.:. بیشتر بخوان .:.
دوره مقدماتی آمادگی المپیاد کامپیوتر تابستان 1403

 

روش ثبت‌نام در اردوی نوروزی آیریسک

۱.     تماس با دفتر آیریسک در ساعات اداری با تلفن‌های:

 02166917230

 02166917231

۲.     تماس با مسئول ثبت‌نام دوره در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل با تلفن‌های:

۰۹۹۰۰۲۲۰۵۲۵

۰۹۹۰۰۲۲۰۵۵۶

 

 

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.