المپیاد فیزیک ۱۴۰۲ پله‌های پایانی خود را طی می‌کند و دانش‌آموزان قبول شده در مرحله دوم این آزمون اعلام شدند.طبق بخشنامه‌ی باشگاه دانش‌پژوهان جوان، امسال نیز فقط دانش‌آموزان سال یازدهم در این مرحله از المپیاد فیزیک پذیرفته شده‌اند. با تبریک به این عزیزان و آرزوی موفقیت‌های دیگر برای دانش‌آموزانی که قبول نشده‌اند، یادآوری می‌کنیم که افراد اعلام شده در لیست باید خود را برای آزمون عملی (آزمایشگاه) آماده کنند. به زودی جزییات برگزاری آزمون آزمایشگاه و همچنین نحوه‌ی اعتراض به نتایج و تصحیح برگه‌های مرحله دوم المپیاد فیزیک در اختیار شما قرار می‌گیرد.

لیست قبولی المپیاد فیزیک

مرحله دوم سال ۱۴۰۲

نامنام خانوادگیاستان
پویااسترکیتهران
محمدجواداسلام پورتهران
محمدرضااشرافیتهران
سیدکیارشاشراقی نائینیتهران
مهشیدافشاراردکانیتهران
محمدپارسااکبریخراسان رضوی
پرهامآژیدهتهران
شایانآشورماهانیتهران
مهساآگاهخراسان رضوی
علیرضابابائی ثابتتهران
علی رضابهادرتهران
آرینبیرقی طوسیتهران
الیاستاجیکتهران
علیرضاتاجیک خاوهتهران
آرتینتوکلی اولتهران
نفیسهجمالیتهران
محمدعلیحاجی فرج زادهالبرز
سیدمحمدحسینیتهران
محمدامینحق جوتهران
سروشخرازیتهران
آیدادانش آموزخراسان رضوی
سحرساداتداودیخراسان رضوی
میناده نبیخراسان رضوی
حسیندهقانپورابیانهتهران
صدرادیندارتهران
محمدمهدیرجبلوتهران
زهرارجبی وندچالیمازندران
محمدصدرارمضان پورنامقیخراسان رضوی
زهراروزیخراسان رضوی
سیدکوروشرهنمائیتهران
هادیزهتاب خوزانیاصفهان
هلیاسعیدزادهتهران
امیرحسینسعیدی کیاالبرز
محمدصدراسلطانپورتهران
کسریسلگیالبرز
سیدحسینسیدحسینیتهران
سروششفتارونیتهران
علیشفیعیتهران
پوریاشهیدی فرتهران
کسریشیخیتهران
ابوالفضلشیریقم
علیصاحبیتهران
علیصالحیتهران
نیکانطالبی گلین قشلاقیتهران
فاطمهطاهری جعفریتهران (شهرستانها)
محمدامیدطباطبائیانتهران
آینازظریف نژادخراسان رضوی
محمدرضاعباسقلی دولابیتهران
ارمیاعباسی چمازیمازندران
ایلیاعلی یاریتهران
علیرضاعیوضیتهران (شهرستانها)
ماهانفرهمندفرتهران (شهرستانها)
زهرافضائیالبرز
امیرمحمدفیروزی اقدمتهران
علیقاسم زادهتهران
کسریقائمیتهران
فرزینقلی وندانتهران
یاسمنکاویانپورتهران
امیررضاکلاگرتهران
شهریارگودرزیتهران
علی عرشیامحبی نایهتهران
امین رضامحمدزادهخراسان رضوی
پارسامحمدهاشمیتهران
سیدمحمدرضامحمدیتهران
بهرادمحمدیانتهران
پوریامحمودزادهتهران
محرابمحمودیمازندران
هلیامحمودیانتهران
ساراموسائیتهران
صباموسائیتهران
پارساموم کشتهران
فاطمهمیرشکارخراسان رضوی
آمیتیسمیرعابدینیتهران
سیدمحمدمعینمیرمحمدیتهران
امیررضانوروزیتهران
سعیدنیکوزادگانتهران
کیارشیاوریآذربایجان غربی
علی رضایوسفیالبرز
.:. بیشتر بخوان .:.
اعلام نتایج مرحله یک و زمان برگزاری مرحله دوم المپیاد

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.